26 okt 2015 13:30

26 okt 2015 13:37

Ljusmanifestation på torget i kväll

Fullmäktigemötet senareläggs

Arabiska föreningen och Anne-Charlotte Karlsson, Töreboda, anordnar i kväll en ljusmanifestation för att hedra offren i Trollhättan.
– Detta sker helt utan politiska förtecken, poängterar kommunpolitikern Anne-Charlotte.

Hon framhåller att det är en möjlighet för alla att visa sitt civilkurage.

– Inte en enda unge, eller personal, ska behöva vara rädd för att gå till skolan. När vi tänder ett ljus gör vi det för att vill leva i fred och i en demokrati utan främlingshat och våld, säger Anne-Charlotte Karlsson.

Tiden för manifestationen är klockan 18.00, vilket innebär samtidigt som fullmäktige inleder sitt sammanträde. Anne-Charlotte Karlsson (S) är en av ledamöterna där och hon har bett ordföranden att senarelägga mötet något.

– Jag har varit i kontakt med ordförande Göran Johansson och vi kommer att erbjuda alla som sitter i fullmäktige att gå ut på torget.

Polisen har bekräftat att skolattacken i Trollhättan hade rasistiska motiv. Runt om i landet har ljusmanifestationer och minnesstunder arrangerats för att hedra offren och stödja de anhöriga.

Hon framhåller att det är en möjlighet för alla att visa sitt civilkurage.

– Inte en enda unge, eller personal, ska behöva vara rädd för att gå till skolan. När vi tänder ett ljus gör vi det för att vill leva i fred och i en demokrati utan främlingshat och våld, säger Anne-Charlotte Karlsson.

Tiden för manifestationen är klockan 18.00, vilket innebär samtidigt som fullmäktige inleder sitt sammanträde. Anne-Charlotte Karlsson (S) är en av ledamöterna där och hon har bett ordföranden att senarelägga mötet något.

– Jag har varit i kontakt med ordförande Göran Johansson och vi kommer att erbjuda alla som sitter i fullmäktige att gå ut på torget.

Polisen har bekräftat att skolattacken i Trollhättan hade rasistiska motiv. Runt om i landet har ljusmanifestationer och minnesstunder arrangerats för att hedra offren och stödja de anhöriga.

  • Jenny Allvin