22 okt 2015 19:36

22 okt 2015 19:36

Nej till Kanalslussen

TÖREBODA: Samarbete – inte pengar

Det sociala företaget Kanalslussen får inget stöd till hyra och el från kommunen. Kommunstyrelsen sa nej.

I februari ansökte kooperativet Kanalslussen om bidrag från kommunen till hyra och el samt om ett avtal om tjänsteköp med specifika arbetsuppgifter. Ansökan behandlades i kommunstyrelsen förra veckan och det blev avslag. Man är dock positiv till uppdragssamarbete men politikerna anser att det är Kanalslussens uppgift att föreslå lämpliga uppdrag efter dialog med kommunens verksamheter.

Flera månader efter att ansökan om bidrag lämnades in deklarerade Kanalslussens företrädare i MT att företaget klarar sig utan ekonomiskt stöd från kommunen. Däremot efterlyste den delvis nya ledningen samarbete med kommunen.

I februari ansökte kooperativet Kanalslussen om bidrag från kommunen till hyra och el samt om ett avtal om tjänsteköp med specifika arbetsuppgifter. Ansökan behandlades i kommunstyrelsen förra veckan och det blev avslag. Man är dock positiv till uppdragssamarbete men politikerna anser att det är Kanalslussens uppgift att föreslå lämpliga uppdrag efter dialog med kommunens verksamheter.

Flera månader efter att ansökan om bidrag lämnades in deklarerade Kanalslussens företrädare i MT att företaget klarar sig utan ekonomiskt stöd från kommunen. Däremot efterlyste den delvis nya ledningen samarbete med kommunen.