25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:00

Hackspettar spelar Fröding

FÄGREGÅRDEN

På lördag klockan 1400 i Fägregården, kåserar Hans Örtlund tillsammans med Bengt och Marita Viström, mer kända som herr och fru Hackspett. Det blir en blandning av dikter på värmländska och musik i visa och folkton. Få poeter har som Fröding lockat fram det vackraste i det svenska språket och det kan vara svårt att förstå att bakom raderna döljer sig en person med en otrygg uppväxt. De genomgående dragen i Frödings dikter är sympati för de svaga och utstötta.

På lördag klockan 1400 i Fägregården, kåserar Hans Örtlund tillsammans med Bengt och Marita Viström, mer kända som herr och fru Hackspett. Det blir en blandning av dikter på värmländska och musik i visa och folkton. Få poeter har som Fröding lockat fram det vackraste i det svenska språket och det kan vara svårt att förstå att bakom raderna döljer sig en person med en otrygg uppväxt. De genomgående dragen i Frödings dikter är sympati för de svaga och utstötta.