25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:00

Foto: Henrik Beck-Friis

Förhindrar utanförskap och gynnar inlärning

Björkängsskolan satsar på organiserade rastaktiviteter

Vid Björkängsskolan genomför elevassistenterna under höstterminen gemensamma rastaktiviteter för eleverna vid mellanstadiet. Syfte är att skapa fler kompisrelationer och därigenom motverka utanförskap.

– Tanken är att alla elever har rätt att känna sig trygga eller ska får vara med i leken. Det inte bara de elever som är snabbast ut till redskapen på skolgården som får använda dem under rasten, berättar rektor Gunilla Sandberg som tillägger att rasterna är viktiga för barnen och upptill en femtedel av tiden vid skolan tillbringar barnen på skolgården.

Målet med Björkängsskolan organiserade rastaktiviteter är att skapa trygghet för eleverna och motverka diskriminering.

Olika lekar

– Mellanstadiet är en känslig period i barnens utveckling. Ofta övergår den spontana leken som de har med sig från lågstadiet, till att bara driva omkring i olika grupper på skolgården, berättar Maria Falaeke som är en av flera elevassistenter som planerar aktiviteterna.

På Björkängsskolan vill personalen i stället inspirera barnen att våga testa på, nya aktiviteter och uppmuntra till lek mellan åldersklasserna. Twist och basketpingis är några av de mer uppskattade lekarna.

– En viktig del i pedagogiken är att vi assistenter lekar tillsammans med barnen. Det ger signalen att det är helt okay att man fortsätter att leka trots att man blir äldre, berättar assistent Susanne Ernstsson,

Förebygger konflikter

Gunilla Sandberg berättar att det är frivilligt att delta men huvuddelen barnen väljer att engagera sig för att det tycker lekarna är roliga.

– Idag har vi färre konflikter och projektet har skapat större samhörighet på skolan.

Delaktighet

En annan viktig del i skolans arbete är att låta eleverna vara med i planeringen av innehållet i rasterna.

– På morgonsamlingen talar vi om för varandra vad vi tycker och vi kan också skriva ner våra önskningar på en lapp i klassrummet, berättar Elvira Pettersson från klass 5B.

Regelbundna elevråd är ett annat forum där rektor lyssnar av elevernas åsikter.

– Tanken är att alla elever har rätt att känna sig trygga eller ska får vara med i leken. Det inte bara de elever som är snabbast ut till redskapen på skolgården som får använda dem under rasten, berättar rektor Gunilla Sandberg som tillägger att rasterna är viktiga för barnen och upptill en femtedel av tiden vid skolan tillbringar barnen på skolgården.

Målet med Björkängsskolan organiserade rastaktiviteter är att skapa trygghet för eleverna och motverka diskriminering.

Olika lekar

– Mellanstadiet är en känslig period i barnens utveckling. Ofta övergår den spontana leken som de har med sig från lågstadiet, till att bara driva omkring i olika grupper på skolgården, berättar Maria Falaeke som är en av flera elevassistenter som planerar aktiviteterna.

På Björkängsskolan vill personalen i stället inspirera barnen att våga testa på, nya aktiviteter och uppmuntra till lek mellan åldersklasserna. Twist och basketpingis är några av de mer uppskattade lekarna.

– En viktig del i pedagogiken är att vi assistenter lekar tillsammans med barnen. Det ger signalen att det är helt okay att man fortsätter att leka trots att man blir äldre, berättar assistent Susanne Ernstsson,

Förebygger konflikter

Gunilla Sandberg berättar att det är frivilligt att delta men huvuddelen barnen väljer att engagera sig för att det tycker lekarna är roliga.

– Idag har vi färre konflikter och projektet har skapat större samhörighet på skolan.

Delaktighet

En annan viktig del i skolans arbete är att låta eleverna vara med i planeringen av innehållet i rasterna.

– På morgonsamlingen talar vi om för varandra vad vi tycker och vi kan också skriva ner våra önskningar på en lapp i klassrummet, berättar Elvira Pettersson från klass 5B.

Regelbundna elevråd är ett annat forum där rektor lyssnar av elevernas åsikter.