10 sep 2015 19:00

10 sep 2015 19:39

Det vill lärarna satsa på

Hetaste frågorna på skolorna

Fyra partier slöt upp när Lärarförbundet bjöd in till mingelträff. Inför mötet hade man stämt av på skolorna för att vaska fram de hetaste frågorna.
– Jag gillar samtalen med de enskilda medlemmarna. Det är på något sätt lättare att förstå varandra över kaffebordet, säger politikern Pernilla Johansson.

Lärarförbundet bjöd på onsdagskvällen in medlemmar och politiker till en diskussionsträff på Café Visthuset och runt 45 personer kom. Partierna M, C, S och V var representerade.

– Förra året fick politikerna berätta om sina vallöften. Nu följde vi upp dem, säger Monika Olsson, vice ordförande i den fackliga organisationens lokalavdelning.

Inte bara lönen?

Ämnen som togs upp 2014 var Kilenskolans lokalbehov, dubbla pedagoger och mindre barngrupper.

– De två första punkterna har man satsat på. När det gäller barngrupperna så har de blivit mindre på skolan men man har inte lyckats på förskola och fritids. Däremot är vi mycket positiva till att kommunen följer läroplanen och har infört sammanhållen årskurs 4–6. Det är något av det viktigaste som har hänt sedan förra mötet.

Inför mingelkvällen hade Lärarförbundet hört efter med sina ombud på skolorna om vilka som är de hetaste frågorna just nu.

– En av dem är hur lärarna ska bemöta migrationseleverna. Det saknas resurser i dag. Det är en stor fråga på alla skolor och förskolor i kommunen.

Ett annat samtalsämne var ”lärarflykten”.

– Vi har svårt att få behöriga lärare till de tjänster som finns ute. Hur ska vi behålla och rekrytera lärare? Det kanske inte bara är en lönefråga.

”Tagna på sängen”

Vidare tog man upp behovet av resurser för att kunna ge alla barn som behöver extra stöd den hjälpen i tid.

– Sammanfattningsvis är vi jättenöjda med kvällen. Vi hoppas på en fortsättning. Det är ett bra forum, säger Monika Olsson.

C-politikern Pernilla Johansson konstaterar att det alltid är bra att få ventilera åsikter.

– Jag gillar initiativet från Lärarförbundet. Förutom de stora frågorna får alla, både politiker och medlemmar, chans till samtal som jag hoppas skapar mer förståelse för varandras uppgifter.

– Jag upplevde att det finns en stor frustration hos personalen för att inte räcka till för de nyanlända barnen. Det gäller oss alla. Vi har blivit tagna på sängen över det stora antalet barn som ska få plats i verksamheten. Det framfördes också oro över bristen på sökande till tjänster, sammanfattar Pernilla Johansson kvällen.

Lärarförbundet bjöd på onsdagskvällen in medlemmar och politiker till en diskussionsträff på Café Visthuset och runt 45 personer kom. Partierna M, C, S och V var representerade.

– Förra året fick politikerna berätta om sina vallöften. Nu följde vi upp dem, säger Monika Olsson, vice ordförande i den fackliga organisationens lokalavdelning.

Inte bara lönen?

Ämnen som togs upp 2014 var Kilenskolans lokalbehov, dubbla pedagoger och mindre barngrupper.

– De två första punkterna har man satsat på. När det gäller barngrupperna så har de blivit mindre på skolan men man har inte lyckats på förskola och fritids. Däremot är vi mycket positiva till att kommunen följer läroplanen och har infört sammanhållen årskurs 4–6. Det är något av det viktigaste som har hänt sedan förra mötet.

Inför mingelkvällen hade Lärarförbundet hört efter med sina ombud på skolorna om vilka som är de hetaste frågorna just nu.

– En av dem är hur lärarna ska bemöta migrationseleverna. Det saknas resurser i dag. Det är en stor fråga på alla skolor och förskolor i kommunen.

Ett annat samtalsämne var ”lärarflykten”.

– Vi har svårt att få behöriga lärare till de tjänster som finns ute. Hur ska vi behålla och rekrytera lärare? Det kanske inte bara är en lönefråga.

”Tagna på sängen”

Vidare tog man upp behovet av resurser för att kunna ge alla barn som behöver extra stöd den hjälpen i tid.

– Sammanfattningsvis är vi jättenöjda med kvällen. Vi hoppas på en fortsättning. Det är ett bra forum, säger Monika Olsson.

C-politikern Pernilla Johansson konstaterar att det alltid är bra att få ventilera åsikter.

– Jag gillar initiativet från Lärarförbundet. Förutom de stora frågorna får alla, både politiker och medlemmar, chans till samtal som jag hoppas skapar mer förståelse för varandras uppgifter.

– Jag upplevde att det finns en stor frustration hos personalen för att inte räcka till för de nyanlända barnen. Det gäller oss alla. Vi har blivit tagna på sängen över det stora antalet barn som ska få plats i verksamheten. Det framfördes också oro över bristen på sökande till tjänster, sammanfattar Pernilla Johansson kvällen.

  • Jenny Allvin