03 sep 2015 12:25

03 sep 2015 12:25

Slipper vite för skräpig tomt

TÖREBODA

En hyresgäst riskerade att få böta 100 000 kronor för en skräpig tomt i Töreboda kommun. Nu avslår Mark- och miljödomstolen utdömandet av vitet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gjort flera inspektioner på gården och beordrat först fastighetsägaren, sedan hyresgästen, därefter återigen fastighetsägaren att städa upp. Slutligen riktade man sig till hyresgästen med ett vitesföreläggande om 100 000 kronor.

Detta var i december 2013. Hyresgästen försvarade sig med att andra personer tagit dit en del skräp på senare tid och att han försökte städa i den mån han orkade.

Domstolen anser att nämnden har varit otydlig med exakt vilka föremål som ska städas bort. Det fastslås att föreläggandet inte kan anses uppfylla de krav på tydlighet och precision som krävs.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har gjort flera inspektioner på gården och beordrat först fastighetsägaren, sedan hyresgästen, därefter återigen fastighetsägaren att städa upp. Slutligen riktade man sig till hyresgästen med ett vitesföreläggande om 100 000 kronor.

Detta var i december 2013. Hyresgästen försvarade sig med att andra personer tagit dit en del skräp på senare tid och att han försökte städa i den mån han orkade.

Domstolen anser att nämnden har varit otydlig med exakt vilka föremål som ska städas bort. Det fastslås att föreläggandet inte kan anses uppfylla de krav på tydlighet och precision som krävs.

  • Jenny Allvin