02 sep 2015 09:25

02 sep 2015 20:01

Kränkte brukare – förlorar jobbet

TÖREBODA

En tillfälligt anställd inom äldreomsorgen anses inte lämplig för jobbet efter att ha uttalat sig kränkande mot en brukare. En anmälan har upprättats enligt lex Sarah.

Personalens rapport om missförhållandet beskriver hur en anställd har varit otrevlig i sitt bemötande av en boende på en av Björkängens enheter. Enligt brukaren har detta inträffat flera gånger men vid ett tillfälle blev det för mycket och brukaren bad vikarien gå därifrån.

Problemet med dåligt bemötande hade uppmärksammats tidigare av ledningen och tagits upp i samtal med personen.

– Nu var det tillräckligt allvarligt för att anställningen skulle avslutas, säger socialchef Per-Ola Hedberg.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.

Personalens rapport om missförhållandet beskriver hur en anställd har varit otrevlig i sitt bemötande av en boende på en av Björkängens enheter. Enligt brukaren har detta inträffat flera gånger men vid ett tillfälle blev det för mycket och brukaren bad vikarien gå därifrån.

Problemet med dåligt bemötande hade uppmärksammats tidigare av ledningen och tagits upp i samtal med personen.

– Nu var det tillräckligt allvarligt för att anställningen skulle avslutas, säger socialchef Per-Ola Hedberg.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.

  • Jenny Allvin