27 aug 2015 08:18

27 aug 2015 13:10

Regeringen vill satsa 100 miljoner

Göta kanal ska genomgå en ordentlig ansiktslyftning. Detta till en kostnad av 100 miljoner kronor.

Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

– Det är oerhört glädjande att ägaren nu avser att göra en stor satsning på Göta kanal. Detta kommer att bli starten av det renoveringsprojekt som vi presenterade för ägaren i våras. Det är en framgång för ledningen och styrelsen att renoveringen kan starta, vi skriver ett nytt kapitel i Göta kanals historia säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera de mest akuta delarna av Göta kanal. Att projektet påbörjas kommer att säkra en fortsatt utveckling av Göta kanal som en viktig del av den svenska besöksnäringen.

Byggnadsverkets behov har identifierats av kanalbolaget. Rapporten som presenterades för ägaren i våras visade på omfattande renoveringsbehov och underhåll för fortsatt drift, projektet kallas ”Göta kanal nästa 200 år”.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner, sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58 000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen från den 4 maj till den 27 september 2015.

Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

– Det är oerhört glädjande att ägaren nu avser att göra en stor satsning på Göta kanal. Detta kommer att bli starten av det renoveringsprojekt som vi presenterade för ägaren i våras. Det är en framgång för ledningen och styrelsen att renoveringen kan starta, vi skriver ett nytt kapitel i Göta kanals historia säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera de mest akuta delarna av Göta kanal. Att projektet påbörjas kommer att säkra en fortsatt utveckling av Göta kanal som en viktig del av den svenska besöksnäringen.

Byggnadsverkets behov har identifierats av kanalbolaget. Rapporten som presenterades för ägaren i våras visade på omfattande renoveringsbehov och underhåll för fortsatt drift, projektet kallas ”Göta kanal nästa 200 år”.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner, sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58 000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen från den 4 maj till den 27 september 2015.

  • Jenny Allvin