19 aug 2015 17:57

19 aug 2015 18:34

Därför vill regionen satsa på Sötåsen

TÖREBODA: "En framgångsrik skola"

Sötåsens söktryck, resultat och ledarskap. Det är några av faktorerna som har spelat in när regionens omfattande utredning föreslår en satsning på naturbruksskolan i Töreboda.

Sötåsenskolan med 64 anställda och 180 gymnasieelever stärker sin position i och med den utredning som är klar för behandling av politiken. Bakgrunden är ett uppdrag av regionutvecklingsnämnden om framtiden för Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Detta med anledning av sjunkande intresse för naturbruk hos unga. Skolorna har också brottats med många avhopp.

”Tidigt ute”

I dag finns sex gymnasieskolor. Förslaget från tjänstemännen är att koncentrera gymnasieutbildningen för ungdomar till två skolor: Sötåsen med inriktningarna lantbruk, djur och trädgård samt särskola, och Svenljunga med inriktningen skog. Sötåsen blir också ett av tre kunskaps- och kompetenscentrum för de gröna näringarna.

Varför är då Sötåsen en vinnare i regionens utredning? Ulrika Jisland, pressansvarig på koncernkontoret i Göteborg konstaterar först kort och gott att skolan är framgångsrik. Sedan utvecklar hon det:

– Man har ett jämnt och högt söktryck och har presterat goda resultat. Det har också varit ett gott ledarskap där och de är innovativa. Sötåsen satsade tidigt på ekologiskt bruk. Utredningen föreslår helt enkelt en satsning där det fungerar bra, säger Jisland.

Stambanan viktig

Av utredningen framgår att skolorna har jobbat hårt för att få ned andelen avhopp. Sötåsen har lägst andel i dag. Utöver verksamheten finns andra faktorer som vägs in när naturbruksskolornas framtid stakas ut. Tågets betydelse till exempel: ”I hela regionen är resvägarna goda till stationer utmed Västra stambanan. Skulle skolorna byggas upp i dag skulle placeringen därför med fördel vara utmed stambanan i nära anslutning till en större tätort”. Samtidigt betonas vikten av närheten till näringen.

Förslaget är att Uddetorp utvecklas till ett vuxenutbildningscentrum. Anläggningen blir filial till Sötåsen för att de unga eleverna ska få övningstillfällen i konventionell miljö. Hästutbildningarna koncentreras till Axevallatravet och förvaltningens befintliga etablering på travet utökas med gymnasieskolans samtliga hästinriktningar. Anläggningen är tänkt att bli ännu en filial till Sötåsen.

– Det är inte längre så många unga människor som är intresserade av lantbruk. Då gäller det att dimensionera på ett annat sätt, klargör Ulrika Jisland.

Får inte uttala sig

De senaste åren har det varit täta rektorsbyten på Sötåsen. Nytillträdd rektor är Jenny Jacobsson och när MT ber om en intervju med anledning av tjänstemannaförslaget avböjer hon och hänvisar till pressansvarig alternativt naturbruksförvaltningen.

MT har förgäves försökt att få kommentarer från lärare.

– Vi har blivit tillsagda att vi inte ska prata med media, berättar en anställd.

Bostadsfrågan

Beskedet om att Sötåsens position stärks välkomnas dock av Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg (M), som var med på presentationen av utredningen i tisdags.

– Den väcker en hel del reaktioner där skolor föreslås läggas ner. Jag skulle tro att de områdena kommer att kompenseras på något sätt. Men för Sötåsens del och Töreboda kommun är det väldigt positivt. Sötåsen betyder jättemycket ur utbildningssynpunkt för vårt näringsliv inom lantbrukssektorn och även vad gäller arbetstillfällen, säger Sjöberg.

– Vi fick klart för oss att målet är att ha skolor med minst 400 elever för att man ska kunna rekrytera lärare med rätt kompetens och heltider. I dag är det för få elever och klasser, lärarna får resa runt och det märks också på resultaten. Det innebär en del utmaningar vad gäller bostäder för eleverna, en fråga vi får ta upp med regionen snarast.

Beslut om uppdrag till naturbruksskolorna tas i regionutvecklingsnämnden den 17 september. Därefter är det naturbruksstyrelsens uppdrag att genomföra förändringarna i organisationen.

Sötåsenskolan med 64 anställda och 180 gymnasieelever stärker sin position i och med den utredning som är klar för behandling av politiken. Bakgrunden är ett uppdrag av regionutvecklingsnämnden om framtiden för Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Detta med anledning av sjunkande intresse för naturbruk hos unga. Skolorna har också brottats med många avhopp.

”Tidigt ute”

I dag finns sex gymnasieskolor. Förslaget från tjänstemännen är att koncentrera gymnasieutbildningen för ungdomar till två skolor: Sötåsen med inriktningarna lantbruk, djur och trädgård samt särskola, och Svenljunga med inriktningen skog. Sötåsen blir också ett av tre kunskaps- och kompetenscentrum för de gröna näringarna.

Varför är då Sötåsen en vinnare i regionens utredning? Ulrika Jisland, pressansvarig på koncernkontoret i Göteborg konstaterar först kort och gott att skolan är framgångsrik. Sedan utvecklar hon det:

– Man har ett jämnt och högt söktryck och har presterat goda resultat. Det har också varit ett gott ledarskap där och de är innovativa. Sötåsen satsade tidigt på ekologiskt bruk. Utredningen föreslår helt enkelt en satsning där det fungerar bra, säger Jisland.

Stambanan viktig

Av utredningen framgår att skolorna har jobbat hårt för att få ned andelen avhopp. Sötåsen har lägst andel i dag. Utöver verksamheten finns andra faktorer som vägs in när naturbruksskolornas framtid stakas ut. Tågets betydelse till exempel: ”I hela regionen är resvägarna goda till stationer utmed Västra stambanan. Skulle skolorna byggas upp i dag skulle placeringen därför med fördel vara utmed stambanan i nära anslutning till en större tätort”. Samtidigt betonas vikten av närheten till näringen.

Förslaget är att Uddetorp utvecklas till ett vuxenutbildningscentrum. Anläggningen blir filial till Sötåsen för att de unga eleverna ska få övningstillfällen i konventionell miljö. Hästutbildningarna koncentreras till Axevallatravet och förvaltningens befintliga etablering på travet utökas med gymnasieskolans samtliga hästinriktningar. Anläggningen är tänkt att bli ännu en filial till Sötåsen.

– Det är inte längre så många unga människor som är intresserade av lantbruk. Då gäller det att dimensionera på ett annat sätt, klargör Ulrika Jisland.

Får inte uttala sig

De senaste åren har det varit täta rektorsbyten på Sötåsen. Nytillträdd rektor är Jenny Jacobsson och när MT ber om en intervju med anledning av tjänstemannaförslaget avböjer hon och hänvisar till pressansvarig alternativt naturbruksförvaltningen.

MT har förgäves försökt att få kommentarer från lärare.

– Vi har blivit tillsagda att vi inte ska prata med media, berättar en anställd.

Bostadsfrågan

Beskedet om att Sötåsens position stärks välkomnas dock av Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg (M), som var med på presentationen av utredningen i tisdags.

– Den väcker en hel del reaktioner där skolor föreslås läggas ner. Jag skulle tro att de områdena kommer att kompenseras på något sätt. Men för Sötåsens del och Töreboda kommun är det väldigt positivt. Sötåsen betyder jättemycket ur utbildningssynpunkt för vårt näringsliv inom lantbrukssektorn och även vad gäller arbetstillfällen, säger Sjöberg.

– Vi fick klart för oss att målet är att ha skolor med minst 400 elever för att man ska kunna rekrytera lärare med rätt kompetens och heltider. I dag är det för få elever och klasser, lärarna får resa runt och det märks också på resultaten. Det innebär en del utmaningar vad gäller bostäder för eleverna, en fråga vi får ta upp med regionen snarast.

Beslut om uppdrag till naturbruksskolorna tas i regionutvecklingsnämnden den 17 september. Därefter är det naturbruksstyrelsens uppdrag att genomföra förändringarna i organisationen.

  • Jenny Allvin

Grön skola

Sötåsens utbildningar genomsyras av en grön medvetenhet. Skolans djurproduktion är kravgodkänd med ekologisk livsmedelsproduktion. Det finns ett 200 hektar stort lantbruk som bland annat används för undervisning i ekologisk precisionsodling samt i den övriga undervisningen.

Naturbruksskolan är även en skola för hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Man har tilldelats Skolverkets utmärkelse „Hållbar skola”.

Källa: Gymnasium.se