19 aug 2015 06:00

19 aug 2015 06:00

"Barnen ska vara delaktiga"

TÖREBODA: Fritids i fokus på föreläsningsdag

Ett fritidshem införde barnens önskelåda för att utveckla verksamheten. Men lådan placerades så högt att inget barn kunde nå den. När fritidspedagogen och utbildaren Jarko Tuisku föreläser i Töreboda poängterar han vikten av elevernas delaktighet.

Runt 35 fritidspedagoger från Gullspångs och Töreboda kommuner har bänkat sig i sessionssalen i Töreboda kommunhus för att lyssna till JarkoTuisko, som är fritidspedagog, universitetslärare på Stockholms universitet, biträdande rektor, utbildare och författare.

Han talar kring rubriker som ”fritidshemmens uppdrag”, ”entreprenöriellt lärande och entreprenörskap” och ”styrdokumenten”. Fast inte på ett tungt sätt. Han öser på med tips om givande aktiviteter: Sortering av skogens bär är till exempel ett utmärkt sätt att få med klassificering och sortering i vardagen.

Bekräftar

Jarko Tuisku ser fritids som en viktig del i elevers utveckling och lärande; ett komplement till skolan. Aktiviteterna ska knyta an till och förstärka arbetet med läroplanens mål.

Han ser elevers delaktighet och inflytande som en av grundstenarna för en kvalitativ och välmående verksamhet.

– Hur tänkte de när de placerade barnens önskelåda i en vuxen persons höjd? säger han.

Föreläsningen har mynnat ut ur arbetet med de ”fem förmågorna” inom fritidshemmen i Töreboda kommun. Det handlar om sådant som barnen på fritids tränar på. Samarbete till exempel. Och kommunikation.

– Man kan säga att de fem förmågorna stärker fritidshemmen. De är en bekräftelse på att vi är på rätt spår, säger fritidspedagog Anna Pogemaa.

Jarko Tuisku gick själv på fritids i Uppsala och han beskriver det som en underbar tid som har påverkat hans yrkesval.

– Det fanns sällan en massa gränser. Vi lagade till exempel vår egen mellis och hade ett stort kuddrum.

Nu tycker han att fritidshemmen har fått mycket negativ uppmärksamhet ett tag.

– Vi behöver stärka personalgrupperna; ge dem verktyg att höja fritidshemmens status och jobba utifrån de nationella mål som finns.

Runt 35 fritidspedagoger från Gullspångs och Töreboda kommuner har bänkat sig i sessionssalen i Töreboda kommunhus för att lyssna till JarkoTuisko, som är fritidspedagog, universitetslärare på Stockholms universitet, biträdande rektor, utbildare och författare.

Han talar kring rubriker som ”fritidshemmens uppdrag”, ”entreprenöriellt lärande och entreprenörskap” och ”styrdokumenten”. Fast inte på ett tungt sätt. Han öser på med tips om givande aktiviteter: Sortering av skogens bär är till exempel ett utmärkt sätt att få med klassificering och sortering i vardagen.

Bekräftar

Jarko Tuisku ser fritids som en viktig del i elevers utveckling och lärande; ett komplement till skolan. Aktiviteterna ska knyta an till och förstärka arbetet med läroplanens mål.

Han ser elevers delaktighet och inflytande som en av grundstenarna för en kvalitativ och välmående verksamhet.

– Hur tänkte de när de placerade barnens önskelåda i en vuxen persons höjd? säger han.

Föreläsningen har mynnat ut ur arbetet med de ”fem förmågorna” inom fritidshemmen i Töreboda kommun. Det handlar om sådant som barnen på fritids tränar på. Samarbete till exempel. Och kommunikation.

– Man kan säga att de fem förmågorna stärker fritidshemmen. De är en bekräftelse på att vi är på rätt spår, säger fritidspedagog Anna Pogemaa.

Jarko Tuisku gick själv på fritids i Uppsala och han beskriver det som en underbar tid som har påverkat hans yrkesval.

– Det fanns sällan en massa gränser. Vi lagade till exempel vår egen mellis och hade ett stort kuddrum.

Nu tycker han att fritidshemmen har fått mycket negativ uppmärksamhet ett tag.

– Vi behöver stärka personalgrupperna; ge dem verktyg att höja fritidshemmens status och jobba utifrån de nationella mål som finns.

  • Jenny Allvin