13 aug 2015 06:00

13 aug 2015 06:00

Rara växter och brax lockade i Ymseborg

I söndags hölls friluftsgudstjänst vid Ymseborg .Komminister Remmerfelt predikade för ett trettiotal besökare.

Efter gudstjänsten berättade Lennart Holmqvist om borgen från 1200-talet och växtligheten runt omkring. Då berggrunden är basisk växer här många ovanliga blommor och träd. En del läkeväxter kan härstamma från nunnorna i Gudhem som besökte Ymseborg.

Det finns bevis i form av brev från slutet av 1200-talet att Magnus Ladulås överlät fiskerätten i Ymsen till nunnorna i Gudhem. Den fisk man åt vid den tiden var brax, och av denna anledning ordnade makarna Holmqvist med provsmakning av brax i samband med friluftsgudstjänsten. Lars Åkerström hade iordningställt den rökta braxen till goda smörgåsar som deltagarna åt med förtjusning.

I söndags hölls friluftsgudstjänst vid Ymseborg .Komminister Remmerfelt predikade för ett trettiotal besökare.

Efter gudstjänsten berättade Lennart Holmqvist om borgen från 1200-talet och växtligheten runt omkring. Då berggrunden är basisk växer här många ovanliga blommor och träd. En del läkeväxter kan härstamma från nunnorna i Gudhem som besökte Ymseborg.

Det finns bevis i form av brev från slutet av 1200-talet att Magnus Ladulås överlät fiskerätten i Ymsen till nunnorna i Gudhem. Den fisk man åt vid den tiden var brax, och av denna anledning ordnade makarna Holmqvist med provsmakning av brax i samband med friluftsgudstjänsten. Lars Åkerström hade iordningställt den rökta braxen till goda smörgåsar som deltagarna åt med förtjusning.