30 jul 2015 10:50

30 jul 2015 10:56

Fängelse för festivaltjuv

Stal en mobiltelefon

En 29-årig kvinna har dömts till sex månaders fängelse efter en grov stöld under Törebodafestivalen.

Den 4 juli stal hon en mobiltelefon från en persons jackficka, men blev påkommen. Mannen som blev bestulen krävde att få telefonen tillbaka, vilket han också fick efter flera påstötningar.

Han och hans kompisar följde sedan efter kvinnan och tillkallade också polis.

Den 29-åriga kvinnan har uppgett att hon tog telefonen med avsikt att sälja den för att få pengar till mat att skicka till sin dotter.

Flera personer som var på platsen uppfattade att hon inte var ensam utan i sällskap av först en och sedan ytterligare en man som kom till platsen. Båda dessa sprang därifrån när det blev tal om den försvunna telefonen.

Agerade ensam

29-åringen har uppgett att de är landsmän, men att hon inte känner dessa närmare och inte heller var i sällskap med dem utan agerade ensam.

Tingsrätten har beslutat att undanröja en tidigare förelagda påföljd på villkorlig dom och bestämmer påföljden till sex månaders fängelse.

Tingsrätten har bestämt att hon ska vara fortsatt häktad tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

Den 4 juli stal hon en mobiltelefon från en persons jackficka, men blev påkommen. Mannen som blev bestulen krävde att få telefonen tillbaka, vilket han också fick efter flera påstötningar.

Han och hans kompisar följde sedan efter kvinnan och tillkallade också polis.

Den 29-åriga kvinnan har uppgett att hon tog telefonen med avsikt att sälja den för att få pengar till mat att skicka till sin dotter.

Flera personer som var på platsen uppfattade att hon inte var ensam utan i sällskap av först en och sedan ytterligare en man som kom till platsen. Båda dessa sprang därifrån när det blev tal om den försvunna telefonen.

Agerade ensam

29-åringen har uppgett att de är landsmän, men att hon inte känner dessa närmare och inte heller var i sällskap med dem utan agerade ensam.

Tingsrätten har beslutat att undanröja en tidigare förelagda påföljd på villkorlig dom och bestämmer påföljden till sex månaders fängelse.

Tingsrätten har bestämt att hon ska vara fortsatt häktad tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.