30 jul 2015 09:00

30 jul 2015 09:52

Bilbatterier hittades i grusgrop

ÄLGARÅS

Polisen har upprättat en anmälan om ett miljöbrott i Segelstorp, Älgarås.

I en gammal grusgrop har det hittats en mängd miljöfarlig avfall, bland annat flera gamla bilbatterier, elektronik, bildelar och plastdunkar som fortfarande innehåller vätskor.

– På platsen har det även hittats ett tiotal sopsäckar fyllda med skräp, berättar Roland Svensson vid Mariestadspolisen.

Polisen och åklagarmyndigheten i Sverige hanterar ungefär 4 000 miljöbrott varje år. Ett vanligt förekommande miljöbrott är att någon dumpar eller släpper ut farliga ämnen i naturen på ett sätt som strider mot miljöbalken. Dumpning sker i syfte att slippa betala de avgifter det kostar att göra sig av med avfallet på ett riktigt sätt.

Straffet för den som döms för miljöbrott är böter eller fängelse i högst sex år. Vid mindre allvarliga överträdelser kan tillsynsmyndigheterna utfärda en miljösanktionsavgift.

Kommunen har vanligtvis ansvar för saneringen vid miljöbrott. Den som har orsakat en miljöskada är skyldig att betala för saneringen.

Polisen har upprättat en anmälan om ett miljöbrott i Segelstorp, Älgarås.

I en gammal grusgrop har det hittats en mängd miljöfarlig avfall, bland annat flera gamla bilbatterier, elektronik, bildelar och plastdunkar som fortfarande innehåller vätskor.

– På platsen har det även hittats ett tiotal sopsäckar fyllda med skräp, berättar Roland Svensson vid Mariestadspolisen.

Polisen och åklagarmyndigheten i Sverige hanterar ungefär 4 000 miljöbrott varje år. Ett vanligt förekommande miljöbrott är att någon dumpar eller släpper ut farliga ämnen i naturen på ett sätt som strider mot miljöbalken. Dumpning sker i syfte att slippa betala de avgifter det kostar att göra sig av med avfallet på ett riktigt sätt.

Straffet för den som döms för miljöbrott är böter eller fängelse i högst sex år. Vid mindre allvarliga överträdelser kan tillsynsmyndigheterna utfärda en miljösanktionsavgift.

Kommunen har vanligtvis ansvar för saneringen vid miljöbrott. Den som har orsakat en miljöskada är skyldig att betala för saneringen.

  • Per Warvlin