26 jul 2015 06:00

27 jul 2015 08:30

Foto: Margareta Jonilson

Kommunen beredd att öka skyddet

Stationshuset i Töreboda utsatt

Vandaliseringen av Törebodas vackra stationshus fortsätter och nu är kommunen beredd att gå in och skydda miljön.

– Vi vill ju att väntsalen ska vara tillgänglig och attraktiv för alla våra invånare, säger kommunalrådet Bengt Sjöberg (M). Därför är vi beredda att bidra till att förbättra miljön.

Törebodas stationshus är fortsatt utsatt för nattlig skadegörelse. Fönster krossas, skyltar klottras ner och invändiga dörrar är repade och fula.

– I och med att byggnaden har en grad av k-märkning får man inte reparera hur som helst, förklarar kommunalrådet Bengt Sjöberg (M). En tid saknades dörren till toaletten helt, vilket vi var rätt upprörda över. Att det tog tid att ersätta den visade sig bero på att den måste specialtillverkas för att passa in i den ursprungliga stilen. Den typen av reparationer blir också dyra för fastighetsägaren, som numera är Bofastigheter.

Svår ansvarsfråga

Ansvarsfrågan när det gäller underhåll, bevakning och reparation av stationshuset är inte alldeles glasklar. Vänthallen hyrs av ett avknoppat SJ-företag som heter Reseterminaler och deras uppgift är att sköta den dagliga tillsynen av vänthallen. Fastighetsägaren bör vara skyldig att ta hand om underhåll och reparationer av själva byggnaden.

– Vi i kommunen har egentligen ingen formell skyldighet alls längre, säger Bengt Sjöberg, men vi känner ju ett ansvar inför våra kommuninvånare och besökare, vi vill att väntsalen ska vara snygg och prydlig.

Extra bevakningsrunda

Därför har kommunen i samtal med Reseterminaler och fastighetsägaren förklarat sig vara beredd att gå in med en viss tillsyn av byggnaden.

– i dag cirkulerar ett bevakningsföretag vid Resecentrum varje förmiddag, men det är ju på natten skadegörelsen sker, säger Bengt Sjöberg. Därför kommer vi att titta på möjligheten att gå in med en extra bevakningsrunda.

Törebodas stationshus är fortsatt utsatt för nattlig skadegörelse. Fönster krossas, skyltar klottras ner och invändiga dörrar är repade och fula.

– I och med att byggnaden har en grad av k-märkning får man inte reparera hur som helst, förklarar kommunalrådet Bengt Sjöberg (M). En tid saknades dörren till toaletten helt, vilket vi var rätt upprörda över. Att det tog tid att ersätta den visade sig bero på att den måste specialtillverkas för att passa in i den ursprungliga stilen. Den typen av reparationer blir också dyra för fastighetsägaren, som numera är Bofastigheter.

Svår ansvarsfråga

Ansvarsfrågan när det gäller underhåll, bevakning och reparation av stationshuset är inte alldeles glasklar. Vänthallen hyrs av ett avknoppat SJ-företag som heter Reseterminaler och deras uppgift är att sköta den dagliga tillsynen av vänthallen. Fastighetsägaren bör vara skyldig att ta hand om underhåll och reparationer av själva byggnaden.

– Vi i kommunen har egentligen ingen formell skyldighet alls längre, säger Bengt Sjöberg, men vi känner ju ett ansvar inför våra kommuninvånare och besökare, vi vill att väntsalen ska vara snygg och prydlig.

Extra bevakningsrunda

Därför har kommunen i samtal med Reseterminaler och fastighetsägaren förklarat sig vara beredd att gå in med en viss tillsyn av byggnaden.

– i dag cirkulerar ett bevakningsföretag vid Resecentrum varje förmiddag, men det är ju på natten skadegörelsen sker, säger Bengt Sjöberg. Därför kommer vi att titta på möjligheten att gå in med en extra bevakningsrunda.

  • Margareta Jonilson