16 jul 2015 15:45

16 jul 2015 15:45

Tåg ersätts med bussar

Ett nytt ställverk på Göteborgs central är en av sommarens åtgärder för att förbättra järnvägen. Den 20-30 juli är tågtrafiken delvis avstängd och ersätts med buss. Dessutom påverkas tågtrafiken av spårarbeten.

Med ett nytt ställverk är det möjligt att öka kapaciteten på Göteborgs centralstation. Risken för driftstörningar minskar och det kommer att gå snabbare att analysera och åtgärda exempelvis signalfel, bedömer Trafikverket. Men under en period blir tågtrafiken påverkad.

Arbetet med att koppla in ställverket startar måndagen den 20 juli kl. 00.00 (natten mellan söndag och måndag) och pågår fram till den 30 juli kl. 24.00. Under tiden är tågtrafiken delvis avstängd och ersätts med buss. Öppningen av trafik sker stegvis allteftersom de olika sträckorna kopplas in. De sträckor som påverkas av ställverksbytet är Alependeln och Västra Stambanan (pendeltåg mot Alingsås, tåg mot Skövde och Stockholm samt Nässjö).

Denna inkoppling avslutar det fem år långa arbetet med att byta ställverksdator och den sista sträckan på Västra Stambanan kopplas in. Göteborg har snart ett av världens största signalställverk i fullt bruk.

Förutom inkopplingen av ställverket, påverkar två andra spårarbeten tågtrafiken i Västra Götaland. I Algutsgården norr om Alingsås byggs nya spår som ska göra banan mindre känslig för störningar. Detta arbete pågår från söndag 19 juli kl. 21.00 till fredag 24 juli kl. 12.00 och då är det stopp i tågtrafiken mellan Alingsås och Vårgårda.

Sedan 26 juni och fram till den 17 augusti kl. 06.00 byter Trafikverket ut spåren på sträckan Göteborg-Alingsås för att öka driftsäkerheten. Arbetet bedrivs på ett av två spår och på olika delar av sträckan under perioden och påverkar tågtrafik mellan Göteborg och bland annat Alingsås, Skövde, Stockholm, Nässjö och Mariestad.

Allt enligt Trafikverkets hemsida.

Med ett nytt ställverk är det möjligt att öka kapaciteten på Göteborgs centralstation. Risken för driftstörningar minskar och det kommer att gå snabbare att analysera och åtgärda exempelvis signalfel, bedömer Trafikverket. Men under en period blir tågtrafiken påverkad.

Arbetet med att koppla in ställverket startar måndagen den 20 juli kl. 00.00 (natten mellan söndag och måndag) och pågår fram till den 30 juli kl. 24.00. Under tiden är tågtrafiken delvis avstängd och ersätts med buss. Öppningen av trafik sker stegvis allteftersom de olika sträckorna kopplas in. De sträckor som påverkas av ställverksbytet är Alependeln och Västra Stambanan (pendeltåg mot Alingsås, tåg mot Skövde och Stockholm samt Nässjö).

Denna inkoppling avslutar det fem år långa arbetet med att byta ställverksdator och den sista sträckan på Västra Stambanan kopplas in. Göteborg har snart ett av världens största signalställverk i fullt bruk.

Förutom inkopplingen av ställverket, påverkar två andra spårarbeten tågtrafiken i Västra Götaland. I Algutsgården norr om Alingsås byggs nya spår som ska göra banan mindre känslig för störningar. Detta arbete pågår från söndag 19 juli kl. 21.00 till fredag 24 juli kl. 12.00 och då är det stopp i tågtrafiken mellan Alingsås och Vårgårda.

Sedan 26 juni och fram till den 17 augusti kl. 06.00 byter Trafikverket ut spåren på sträckan Göteborg-Alingsås för att öka driftsäkerheten. Arbetet bedrivs på ett av två spår och på olika delar av sträckan under perioden och påverkar tågtrafik mellan Göteborg och bland annat Alingsås, Skövde, Stockholm, Nässjö och Mariestad.

Allt enligt Trafikverkets hemsida.