13 jul 2015 10:58

13 jul 2015 10:58

Vägkyrka öppnar i Hjälstad

HJÄLSTAD: Syföreningar i utställning

I helgen inleds årets vägkyrka i Hjälstad. Kyrkan hålls öppen alla dagar under 15 dagar med början på söndag.

I år visas en utställning om syföreningar och syjuntor från församlingen. Där finns foton samt alster som föreningarna har sytt och skänkt till sina kyrkor. Man kan som vanligt sitta ner i kyrkan och njuta av en stunds musik varje eftermiddag. Lokala förmågor turas om att hålla i musikandakterna.

Torbjörn Dahlman är först ut på söndag och sedan följer familjen Moberg från Hajstorp på måndagen.

Det serveras även fika under vägkykan som möjliggörs tack vare engagerade volontärer. Vägkyrkan brukar bli en samlingsplats för både ortsfolk och genomresande.

I år visas en utställning om syföreningar och syjuntor från församlingen. Där finns foton samt alster som föreningarna har sytt och skänkt till sina kyrkor. Man kan som vanligt sitta ner i kyrkan och njuta av en stunds musik varje eftermiddag. Lokala förmågor turas om att hålla i musikandakterna.

Torbjörn Dahlman är först ut på söndag och sedan följer familjen Moberg från Hajstorp på måndagen.

Det serveras även fika under vägkykan som möjliggörs tack vare engagerade volontärer. Vägkyrkan brukar bli en samlingsplats för både ortsfolk och genomresande.