13 jul 2015 09:00

13 jul 2015 09:01

Fint pris för uppfödare

TÖREBODA: Hundmänniskor premieras

Svenska kennelklubben, SKK, har beslutat att premiera och uppmärksamma duktiga människor inom hundorganisationen. Hamiltonplaketten tilldelas en uppfödare i Töreboda.

Plaketten är uppkallad efter kennelklubbens grundare, Adolf Patrik Hamilton. Det är den främsta utmärkelsen en uppfödare kan få och tilldelas den person som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften.

Mottagaren ska ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundsraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Elva uppfödare får plaketten i år. Däribland finns Michael Vikström, Töreboda, med kennel Twyborn som föder upp rasen whippet.

Alla utmärkelserna delas ut i samband med Kennelfullmäktige i höst, mötet hålls vartannat år i Stockholm. Då delas även SKK:s guldmedalj och förtjänsttecken ut samt en hedersgåva. Totalt är det ett 40-tal hundmänniskor som belönas.

Plaketten är uppkallad efter kennelklubbens grundare, Adolf Patrik Hamilton. Det är den främsta utmärkelsen en uppfödare kan få och tilldelas den person som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften.

Mottagaren ska ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundsraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Elva uppfödare får plaketten i år. Däribland finns Michael Vikström, Töreboda, med kennel Twyborn som föder upp rasen whippet.

Alla utmärkelserna delas ut i samband med Kennelfullmäktige i höst, mötet hålls vartannat år i Stockholm. Då delas även SKK:s guldmedalj och förtjänsttecken ut samt en hedersgåva. Totalt är det ett 40-tal hundmänniskor som belönas.

  • Jenny Allvin