28 jun 2015 06:00

28 jun 2015 06:00

Hjärtsjuk fick vänta på ambulans

TÖREBODA: Ivo riktar ingen kritik

Inspektionen för vård och omsorg har utrett ett klagomål mot ambulanssjukvården och närhälsan. Fallet gäller en hjärtsjuk person i Töreboda som fick vänta en timme på ambulans och sedan ordinerades värktabletter.

MT har tidigare skrivit om fallet. Törebodabon larmade ambulans i januari i år på grund av bröstsmärtor med stickningar och domningar i vänster arm. Det tog närmare en timme innan ambulansen kom då han undersöktes med bland annat ekg. Han fick rådet att ta Ipren och Alvedon samt att söka vård igen om han inte blev bättre.

Dagen efter kontaktade han på telefon aktuell vårdcentral på grund av bröstsmärtor. Han upplever att han blev nonchalant bemött. Han sökte då akut sjukhusvård där det konstaterades att han hade hjärtmuskelinflammation.

Vårdcentralschefen skriver i ett yttrande till Ivo att han beklagar att patienten drabbades av obehag och oro av den situation som uppstod men menar att den uppstod på grund av ett missförstånd. Han tror inte att patienten drabbades av en vårdskada.

Den bedömningen delar även Ivo som avslutar ärendet utan kritik. Ivo konstaterar att det inte går att klargöra varför ambulansen dröjde en timme men påpekar vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten.

MT har tidigare skrivit om fallet. Törebodabon larmade ambulans i januari i år på grund av bröstsmärtor med stickningar och domningar i vänster arm. Det tog närmare en timme innan ambulansen kom då han undersöktes med bland annat ekg. Han fick rådet att ta Ipren och Alvedon samt att söka vård igen om han inte blev bättre.

Dagen efter kontaktade han på telefon aktuell vårdcentral på grund av bröstsmärtor. Han upplever att han blev nonchalant bemött. Han sökte då akut sjukhusvård där det konstaterades att han hade hjärtmuskelinflammation.

Vårdcentralschefen skriver i ett yttrande till Ivo att han beklagar att patienten drabbades av obehag och oro av den situation som uppstod men menar att den uppstod på grund av ett missförstånd. Han tror inte att patienten drabbades av en vårdskada.

Den bedömningen delar även Ivo som avslutar ärendet utan kritik. Ivo konstaterar att det inte går att klargöra varför ambulansen dröjde en timme men påpekar vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten.

  • Jenny Allvin