25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 09:15

Töreboda pastorat vill frysa ned döda kroppar

Ny begravningsmetod

Töreboda pastorat vill vara först ut med att pröva en ny begravningsmetod som går ut på att frysa ned kropparna. Kyrkofullmäktige tog beslut om att gå vidare med planerna på en världsunik försöksanläggning.

Vid ett extrainsatt sammanträde med kyrkofullmäktige i tisdags kväll beslutades om fortsatta förhandlingar med företaget Promessa Organic AB. Beslutet togs i oenighet, flera ledamöter reserverade sig.

– Jag har full respekt för att man kan känna oro. Ett argument mot beslutet var varför just vi ska ge oss in i detta. Men här har Töreboda chansen att skapa något som ingen annan har lyckats med. Och det är ju inte första gången som Töreboda gör det, säger Torbjörn Lahrin (C), ordförande i kyrkorådet.

Finansiärer krävs

Det som gör att han tror på en fortsättning är att Töreboda pastorat har kunnat presentera en affärsmodell. Han berättar att Promessa under en lång tid har försökt förmå någon att ta sig an utmaningen. Det har varit nära, men man har aldrig nått fram till något avtal.

Kostnaden för ett promatorium uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. Upplägget som Töreboda pastorat tänker sig är att pastoratet inte tar några ekonomiska risker alls. Det gör i stället externa finansiärer. I gengäld söker pastoratet de tillstånd som krävs.

– Vi kan inte säga om metoden fungerar eller inte. Den måste prövas. Vi förordar heller inte att lik fryses ned i väntan på att vi vet, säger Torbjörn Lahrin, som personligen tycker att metoden är intressant både för att den öppnar för ännu ett alternativ och för att den ska vara mer miljövänlig.

Även kyrkoherde Ingemar Ekström är tilltalad av promession. Han jämför motståndet med diskussionen om kremering när den metoden infördes.

– Vi vill bjuda in till information och ett fördjupat samtal om liv och död, säger Torbjörn Lahrin, som välkomnar kritiska röster.

Förtur

Han ser stora fördelar med att en forskningsanläggning hamnar inom pastoratet, bland annat är tanken att Svenska kyrkan i Töreboda ska få del av intäkterna om nya anläggningar säljs i framtiden. Församlingarnas medlemmar skulle också ges förtur på promatoriet.

Men såväl Lahrin som Ekström betonar att det inte handlar om att fasa ut andra metoder.

– Det här ska naturligtvis inte vara något tvång.

Ett orosmoln är Promessas ekonomiska situation (se separat artikel). Ett avtal med pastoratet blir avgörande för om Promessa ska finna finansiärer, menar Lahrin.

Beslutet i kyrkofullmäktige ger kyrkorådet möjlighet att ta de ytterligare steg som krävs för en etablering av ett promatorium. Dessutom har kyrkorådet mandat att vid behov avbryta samarbetet med Promessa och säga upp ingångna avtal.

– Lyckas vi är det fantastiskt. Om inte har vi ändå varit med och bidragit till att metoden har fått prövas, säger Torbjörn Lahrin.

Vid ett extrainsatt sammanträde med kyrkofullmäktige i tisdags kväll beslutades om fortsatta förhandlingar med företaget Promessa Organic AB. Beslutet togs i oenighet, flera ledamöter reserverade sig.

– Jag har full respekt för att man kan känna oro. Ett argument mot beslutet var varför just vi ska ge oss in i detta. Men här har Töreboda chansen att skapa något som ingen annan har lyckats med. Och det är ju inte första gången som Töreboda gör det, säger Torbjörn Lahrin (C), ordförande i kyrkorådet.

Finansiärer krävs

Det som gör att han tror på en fortsättning är att Töreboda pastorat har kunnat presentera en affärsmodell. Han berättar att Promessa under en lång tid har försökt förmå någon att ta sig an utmaningen. Det har varit nära, men man har aldrig nått fram till något avtal.

Kostnaden för ett promatorium uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. Upplägget som Töreboda pastorat tänker sig är att pastoratet inte tar några ekonomiska risker alls. Det gör i stället externa finansiärer. I gengäld söker pastoratet de tillstånd som krävs.

– Vi kan inte säga om metoden fungerar eller inte. Den måste prövas. Vi förordar heller inte att lik fryses ned i väntan på att vi vet, säger Torbjörn Lahrin, som personligen tycker att metoden är intressant både för att den öppnar för ännu ett alternativ och för att den ska vara mer miljövänlig.

Även kyrkoherde Ingemar Ekström är tilltalad av promession. Han jämför motståndet med diskussionen om kremering när den metoden infördes.

– Vi vill bjuda in till information och ett fördjupat samtal om liv och död, säger Torbjörn Lahrin, som välkomnar kritiska röster.

Förtur

Han ser stora fördelar med att en forskningsanläggning hamnar inom pastoratet, bland annat är tanken att Svenska kyrkan i Töreboda ska få del av intäkterna om nya anläggningar säljs i framtiden. Församlingarnas medlemmar skulle också ges förtur på promatoriet.

Men såväl Lahrin som Ekström betonar att det inte handlar om att fasa ut andra metoder.

– Det här ska naturligtvis inte vara något tvång.

Ett orosmoln är Promessas ekonomiska situation (se separat artikel). Ett avtal med pastoratet blir avgörande för om Promessa ska finna finansiärer, menar Lahrin.

Beslutet i kyrkofullmäktige ger kyrkorådet möjlighet att ta de ytterligare steg som krävs för en etablering av ett promatorium. Dessutom har kyrkorådet mandat att vid behov avbryta samarbetet med Promessa och säga upp ingångna avtal.

– Lyckas vi är det fantastiskt. Om inte har vi ändå varit med och bidragit till att metoden har fått prövas, säger Torbjörn Lahrin.

  • Jenny Allvin

Så går det till

Promession är tänkt som ett alternativ till kremering och traditionell kistbegravning. Det har också kallats ekologisk begravning.

Metoden går ut på att kroppen fryses ned så att den blir spröd, vilket möjliggör att den kan finfördelas. Efter finfördelningen avskiljs all metall från stoftet.

Därefter frystorkas stoftet och blandas med träflis från kistan som flisats. Stoftet behåller sin volym men minskar sin vikt. Kistan som det läggs i blir hälften så stor som en vanlig kista. Kistan grävs ner grundare än normalt.

Enligt det underlag som kyrkofullmäktige tog beslut på har kistan helt förmultnat och blivit jord efter cirka tre år.