25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 09:15

Beslutet togs i oenighet – "lite för bråttom"

TÖREBODA

Flera ledamöter reserverade sig mot beslutet att gå vidare med planerna på ett promatorium i Töreboda pastorat.

En av dem som ansåg att kyrkofullmäktige kunde avvakta är Hans Thorsell, som representerar Socialdemokraterna.

– Metoden är inte prövad alls. Jag har egentligen ingen åsikt om den. Men jag tycker att vårt pastorat är för litet för att gå in i en sådan här försöksverksamhet. Det tar för mycket tid och kraft, säger han.

– Och så känns det inte som det skulle behöva vara så bråttom. Vi har inte fått tid för eftertanke och egna kontakter i ärendet.

Beslutet föregicks av debatt. Det var enligt Thorsell mer diskussioner än vanligt i kyrkofullmäktige.

– Det var ett svårt ärende. Men nu är beslutet fattat i demokratisk ordning och då får vi acceptera det.

En av dem som ansåg att kyrkofullmäktige kunde avvakta är Hans Thorsell, som representerar Socialdemokraterna.

– Metoden är inte prövad alls. Jag har egentligen ingen åsikt om den. Men jag tycker att vårt pastorat är för litet för att gå in i en sådan här försöksverksamhet. Det tar för mycket tid och kraft, säger han.

– Och så känns det inte som det skulle behöva vara så bråttom. Vi har inte fått tid för eftertanke och egna kontakter i ärendet.

Beslutet föregicks av debatt. Det var enligt Thorsell mer diskussioner än vanligt i kyrkofullmäktige.

– Det var ett svårt ärende. Men nu är beslutet fattat i demokratisk ordning och då får vi acceptera det.

  • Jenny Allvin