18 jun 2015 11:47

18 jun 2015 11:47

Besök från Wisconsin

TÖREBODA: Universitetssamarbete på gång

Det föddes tankar om ett samarbete med ett universitet i Wisconsin i samband med ett studiebesök i måndags.

På måndagen hade Töreboda kommun besök från Wisconsin i USA. Det var Linnea Bengtsson, International business developer för Skaraborg placerad i Rockford som hade med sig Maj Fischer från University of Wisconsin-Madison. Maj jobbar med att hitta internationella praktikplatser för studenterna som går på universitetet.

De besökte naturbruksskolan Sötåsen och träffade rektor Bo Grenabo Tapper och läraren Jenny Jacobsson, som i dagsläget har många elever på praktik utanför Sveriges gränser. De är mycket intresserade av att hitta praktikplatser i Wisconsinområdet och kan tänka sig att matcha amerikanska studenter med praktikplatser här i kommunen. I första hand gäller det lantbruksstudenter men det finns även ett intresse för att hitta praktikplatser inom industri och teknik. Maj berättade att det finns studenter som läser svenska på universitetet.

Vidare besöktes Guldgruvans återanvändningsprojekt, eftersom många av studenterna lär om hållbart samhälle. Maj var imponerad av projektet och ser att det kan finnas ett intresse för praktik inom förskolan och Guldgruvan i Töreboda.

På måndagen hade Töreboda kommun besök från Wisconsin i USA. Det var Linnea Bengtsson, International business developer för Skaraborg placerad i Rockford som hade med sig Maj Fischer från University of Wisconsin-Madison. Maj jobbar med att hitta internationella praktikplatser för studenterna som går på universitetet.

De besökte naturbruksskolan Sötåsen och träffade rektor Bo Grenabo Tapper och läraren Jenny Jacobsson, som i dagsläget har många elever på praktik utanför Sveriges gränser. De är mycket intresserade av att hitta praktikplatser i Wisconsinområdet och kan tänka sig att matcha amerikanska studenter med praktikplatser här i kommunen. I första hand gäller det lantbruksstudenter men det finns även ett intresse för att hitta praktikplatser inom industri och teknik. Maj berättade att det finns studenter som läser svenska på universitetet.

Vidare besöktes Guldgruvans återanvändningsprojekt, eftersom många av studenterna lär om hållbart samhälle. Maj var imponerad av projektet och ser att det kan finnas ett intresse för praktik inom förskolan och Guldgruvan i Töreboda.