16 jun 2015 06:00

16 jun 2015 06:00

Politiker backar igen om skolskjuts

TÖREBODA: Ingen indragning än

Politikerna gör en helomvändning i frågan om bussturen mellan Björkängsskolan och Kilenskolan.
– Vi har tänkt om, säger Marianne Asp-Henrysson (C), ordförande i utbildnings- och kulturutskottet.

I går berättade MT om utskottets senaste beslut att införa en möjlighet till dispens för föräldrar med särskilda behov av skolskjuts i centrala Töreboda. Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att dra in turen helt för alla barn, utom för dem som har plats på fritids.

Bakgrunden är ordningsproblemen på bussen. Kommunen har bland annat satt in extrapersonal och skickat brev hem till föräldrar, men inget har hittills hjälpt.

Marianne Asp-Henrysson har nu själv åkt med på bussen. Därefter har frågan tagits upp för diskussion igen.

– Vi är överens i utskottet och har förankrat det hos kommunalrådet. Det vi säger nu är att skolskjutsen blir kvar medan vi gör en översyn av hela skolskjutsreglementet.

Ännu gäller kommunstyrelsens beslut. Men huvudspåret är att riva upp det.

– Vi vill stärka upp med personal på bussen och när skolan börjar i höst vill vi skicka brev till vårdnadshavarna med ordningsregler. De får sedan skriva på att de har tagit del av reglerna, säger Marianne Asp-Henrysson.

Kan stängas av

Hon framhåller att vårdnadshavarna är ansvariga för barnen fram tills barnen kliver på bussen. Det har varit stökigt även på skolområdet efter att föräldrar har lämnat elever där före bussens ankomst och sedan åkt i väg.

– Den som inte följer reglerna kommer att bli avstängd, klargör ordföranden.

Marianne Asp-Henrysson medger att det kan framstå som veligt att ändra beslutet gång på gång. Men hon konstaterar att frågan är komplicerad och att det är många som berörs.

– Vi kände att det är viktigt att göra en översyn av reglementet och då tycker vi inte att vi ska ändra på något än.

Först i augusti kan beslutet formellt komma att ändras, enligt Marianne Asp-Henrysson.

I går berättade MT om utskottets senaste beslut att införa en möjlighet till dispens för föräldrar med särskilda behov av skolskjuts i centrala Töreboda. Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att dra in turen helt för alla barn, utom för dem som har plats på fritids.

Bakgrunden är ordningsproblemen på bussen. Kommunen har bland annat satt in extrapersonal och skickat brev hem till föräldrar, men inget har hittills hjälpt.

Marianne Asp-Henrysson har nu själv åkt med på bussen. Därefter har frågan tagits upp för diskussion igen.

– Vi är överens i utskottet och har förankrat det hos kommunalrådet. Det vi säger nu är att skolskjutsen blir kvar medan vi gör en översyn av hela skolskjutsreglementet.

Ännu gäller kommunstyrelsens beslut. Men huvudspåret är att riva upp det.

– Vi vill stärka upp med personal på bussen och när skolan börjar i höst vill vi skicka brev till vårdnadshavarna med ordningsregler. De får sedan skriva på att de har tagit del av reglerna, säger Marianne Asp-Henrysson.

Kan stängas av

Hon framhåller att vårdnadshavarna är ansvariga för barnen fram tills barnen kliver på bussen. Det har varit stökigt även på skolområdet efter att föräldrar har lämnat elever där före bussens ankomst och sedan åkt i väg.

– Den som inte följer reglerna kommer att bli avstängd, klargör ordföranden.

Marianne Asp-Henrysson medger att det kan framstå som veligt att ändra beslutet gång på gång. Men hon konstaterar att frågan är komplicerad och att det är många som berörs.

– Vi kände att det är viktigt att göra en översyn av reglementet och då tycker vi inte att vi ska ändra på något än.

Först i augusti kan beslutet formellt komma att ändras, enligt Marianne Asp-Henrysson.

  • Jenny Allvin

Ur reglementet

• Under transporten är det transportören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Förarens anvisning måste alltid följas.

• Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem ska föraren/transportören lösa tillsammans med skolan.

• De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller också i skolskjutsfordonet och på hållplatser. Uppsåtlig skadegörelse ersätts av elev och/eller vårdnadshavare.

Källa: Töreboda kommun