03 jun 2015 13:41

03 jun 2015 13:41

Tommys idé gav klirr i kassan

TÖREBODA: Förslag renderade belöning

Tommy Kjellberg har jobbat i över 20 år på Moelven och kommit med många förbättringsförslag genom åren. Det senaste valdes ut till 2014 års bästa förslag och belönas med 10 000 kronor.

När limträkomponenterna pressas samman trycks överflödigt lim ut. Onödigt mycket lim går till spillo på det sättet, tyckte Tommy Kjellberg som är operatör vid Moelven Töreboda AB.

Eftersom tekniken har utvecklats och lamellen som lägger ut limmet har en så jämn och bra yta, bedömde han att det borde gå att minska mängden lim och ändå hålla samma kvalitet. Efter tester ihop med fabrikören och kvalitetskontroller stod det klart att förbrukningen kunde minskas med nästan tio procent.

– Det här är något som underlättar även för mig, jag jobbar på just den stationen som berörs. Och så är det ju bra för miljön. Företaget sparar dessutom mycket mer pengar än de 10 000 jag får före skatt för förslaget, säger Tommy Kjellberg.

Han konstaterar att den ekonomiska besparingen blir större än vad både han och arbetsgivaren hade trott, bland annat beroende på att elförbrukningen till de mikrovågor som värmer upp limfogen också minskar.

Sporrar belöningen till nya idéer?

– Jag har alltid haft många idéer och har lämnat in små förslag tidigare. Men jag tycker att det är lite synd att inte fler förslag belönas. Nu är det bara en person på företaget som får den här summan per år.

Vd Johan Åhlén lovordar engagemanget, som han menar gör Moelven konkurrenskraftigt.

– Tommys förslag är framför allt ett exempel på att man kan hitta smarta lösningar genom att gräva där man står. Det kan i efterhand framstå som enkelt men det behövs någon som kommer på det.

Hamnar i pott

Han berättar att även om belöningen på 10 000 kronor är exklusiv så har man infört ett system där varje genomfört förbättringsförslag leder till en tusenlapp till personalpotten. Dessutom har det blivit enklare att snabbt genomföra förslag som inte kostar så mycket.

– Personalpotten används till något trevligt för alla. I år blir det festivalbiljetter.

När limträkomponenterna pressas samman trycks överflödigt lim ut. Onödigt mycket lim går till spillo på det sättet, tyckte Tommy Kjellberg som är operatör vid Moelven Töreboda AB.

Eftersom tekniken har utvecklats och lamellen som lägger ut limmet har en så jämn och bra yta, bedömde han att det borde gå att minska mängden lim och ändå hålla samma kvalitet. Efter tester ihop med fabrikören och kvalitetskontroller stod det klart att förbrukningen kunde minskas med nästan tio procent.

– Det här är något som underlättar även för mig, jag jobbar på just den stationen som berörs. Och så är det ju bra för miljön. Företaget sparar dessutom mycket mer pengar än de 10 000 jag får före skatt för förslaget, säger Tommy Kjellberg.

Han konstaterar att den ekonomiska besparingen blir större än vad både han och arbetsgivaren hade trott, bland annat beroende på att elförbrukningen till de mikrovågor som värmer upp limfogen också minskar.

Sporrar belöningen till nya idéer?

– Jag har alltid haft många idéer och har lämnat in små förslag tidigare. Men jag tycker att det är lite synd att inte fler förslag belönas. Nu är det bara en person på företaget som får den här summan per år.

Vd Johan Åhlén lovordar engagemanget, som han menar gör Moelven konkurrenskraftigt.

– Tommys förslag är framför allt ett exempel på att man kan hitta smarta lösningar genom att gräva där man står. Det kan i efterhand framstå som enkelt men det behövs någon som kommer på det.

Hamnar i pott

Han berättar att även om belöningen på 10 000 kronor är exklusiv så har man infört ett system där varje genomfört förbättringsförslag leder till en tusenlapp till personalpotten. Dessutom har det blivit enklare att snabbt genomföra förslag som inte kostar så mycket.

– Personalpotten används till något trevligt för alla. I år blir det festivalbiljetter.

  • Jenny Allvin