29 maj 2015 11:00

29 maj 2015 11:00

Dömd för skattebrott får resning i HD

En person som fått skattetillägg får inte åtalas och dömas för samma gärning, så kallad dubbelbestraffning. Det har Högsta domstolen (HD) slagit fast.

Efter avgörandet har en rad personer fått sina domar omprövade. Nu beviljar HD resning för en person i Töreboda.

Törebodabon dömdes av hovrätten för grovt bokföringsbrott, skattebrott och medhjälp till skattebrott till fängelse i ett år. Han fick även näringsförbud i fem år.

Högsta domstolen bifaller riksåklagarens ansökan om resning i fråga om ansvar för skattebrott samt i frågan om påföljd och näringsförbud.

 

Efter avgörandet har en rad personer fått sina domar omprövade. Nu beviljar HD resning för en person i Töreboda.

Törebodabon dömdes av hovrätten för grovt bokföringsbrott, skattebrott och medhjälp till skattebrott till fängelse i ett år. Han fick även näringsförbud i fem år.

Högsta domstolen bifaller riksåklagarens ansökan om resning i fråga om ansvar för skattebrott samt i frågan om påföljd och näringsförbud.