20 maj 2015 12:33

20 maj 2015 12:34

Drönare ska testas för bättre odlingsresultat

Ett större projekt där obemannade flygfarkoster och sensorteknik testas inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan mellan naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat just nu. Mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Det här projektet är ett steg på vägen, säger Mats Söderström, forskare vid SLU i Skara i ett pressmeddelande.

Det innebär att Sötåsen i Töreboda blir försöksanläggning. Samarbeten skapas med näringen, universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner.

– Naturbruksskolorna har ett tydligt uppdrag att vara kunskapscentrum för branschen. Inom detta område finns stora utvecklingsmöjligheter, säger Per Hansson, växtodlingslärare.

Projektet förväntas leda till kompetensutveckling, stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet och ökad miljöhänsyn inom växtodlingsbranschen.

Jenny Allvin

jenny.allvin@mariestadstidningen.se

– Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat just nu. Mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Det här projektet är ett steg på vägen, säger Mats Söderström, forskare vid SLU i Skara i ett pressmeddelande.

Det innebär att Sötåsen i Töreboda blir försöksanläggning. Samarbeten skapas med näringen, universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner.

– Naturbruksskolorna har ett tydligt uppdrag att vara kunskapscentrum för branschen. Inom detta område finns stora utvecklingsmöjligheter, säger Per Hansson, växtodlingslärare.

Projektet förväntas leda till kompetensutveckling, stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet och ökad miljöhänsyn inom växtodlingsbranschen.

Jenny Allvin

jenny.allvin@mariestadstidningen.se