19 maj 2015 08:18

19 maj 2015 08:19

Törebodaföretag får garantier för äggexport till Ryssland

Vid riskfyllda affärer med andra länder kan statliga myndigheten Exportkreditnämnden träda in och utfärda garanti. Återigen får ett företag i Töreboda det stödet.

Källbergs Industri i Töreboda får återigen garanti från statliga Exportkreditnämnden vid export. Denna gång rör det sig om torkat pulveriserat ägg som ska till Kazakstan och Ryssland. Garantin innebär att staten täcker förlusten om företaget inte skulle få betalt av köparen.

Exportkreditnämnden utfärdar garantier till svenska företag. Garantierna gäller främst export till riskfyllda marknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Men det kan även handla om export till exempelvis EU-länder eller USA, i fall där krediten löper på minst två år.

Källbergs Industri i Töreboda får återigen garanti från statliga Exportkreditnämnden vid export. Denna gång rör det sig om torkat pulveriserat ägg som ska till Kazakstan och Ryssland. Garantin innebär att staten täcker förlusten om företaget inte skulle få betalt av köparen.

Exportkreditnämnden utfärdar garantier till svenska företag. Garantierna gäller främst export till riskfyllda marknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Men det kan även handla om export till exempelvis EU-länder eller USA, i fall där krediten löper på minst två år.