30 apr 2015 06:00

02 maj 2015 15:53

Syrenens blogg har nått över 200 000 sidvisningar

Töreboda kommun hamnade i rampljuset på Skandinaviens största mässa för innovativt lärande. Detta genom förskolan Syrenens pedagogiska utvecklingsresa. Eleonor Andersson och Lina Svensson fyllde publikplatserna med sin föreläsning.

Förskolan Syrenens personal började skildra verksamheten i en blogg 2013. Då var målgruppen främst föräldrarna. Tanken var att ge dem en större inblick i vad som händer på förskolan. Dessutom ville man delge andra pedagoger sina erfarenheter.

I dag har Syrenen nått 215 000 sidvisningar på nätet.

– Vår blogg har spridits över hela världen och används bland annat som diskussionsunderlag på personalmöten. Vi har fått stor respons på hur vi bygger upp våra lärmiljöer, säger förskollärare Eleonor Andersson.

– Overkligt och fantastiskt, säger föreskolechef Carina Andersson om genomslaget.

Utan äggklocka

Inför Sett-mässan (Scandinavian educational technology transformation) i Kista fick Syrenen en inbjudan att föreläsa.

– Det kändes väldigt stort, säger Eleonor och berättar om många timmars förberedelser och en och annan sömnlös natt.

Eleonor och Lina trodde att de skulle tala för max 70 personer. Det kom lite över 400, trots att andra föreläsningar inföll samtidigt. ”Ipad utan äggklocka” var rubriken och det handlade om Syrenens pedagogiska utvecklingsresa. Genom att våga utforska tillsammans med barnen har pedagogerna fått ett nytt sätt att se på sitt arbete. De är nu barnens medforskare och tror på att barn lär i samspel med varandra.

”Barn kan, bara de ges förutsättningar”, är mottot. Lärmiljöerna har gått ifrån att vara mer anpassade till de vuxna till att bli barnens arena.

– Lärplattan ligger alltid framme. Det har aldrig hänt att något barn har försökt slå den i golvet, säger Eleonor.

En stor bidragande källa till förändringen har projektet Guldgruvan varit. Det är Törebodas förskolors kreativa återbruk. Här utmanas tanken om vad som kan vara ett material i förskolan.

På avdelningen Nyckelpigan, där Eleonor Andersson och Lina Svensson jobbar, har man exempelvis gått ifrån den traditionella bilmattan till ett spännande rum med fordon som barnen har byggt av möbler. Man investerar hellre i teknikinspirerande material som kan utmana även de yngsta barnen än att köpa fler leksaker.

Bloggen har betytt många studiebesök som i sin tur ger pengar. Det gjorde att Syrenen hade möjlighet att låta all ordinarie personal delta under mässdagen då Eleonor och Lina föreläste.

– Det kändes roligt att få sätta ord på det vi gör, säger Eleonor.

– Och vad glada vi blev över responsen, säger Lina och tillägger att arbetskamraterna var ett stort stöd.

Carina Andersson berättar att Sett-mässan redan har gett ringar på vattnet. Bloggen har fått flera tusen nya följare och fler studiebesök är att vänta. Dessutom har Eleonor och Lina inbjudits att föreläsa på Sett Syd i Malmö i höst.

Förskolan Syrenens personal började skildra verksamheten i en blogg 2013. Då var målgruppen främst föräldrarna. Tanken var att ge dem en större inblick i vad som händer på förskolan. Dessutom ville man delge andra pedagoger sina erfarenheter.

I dag har Syrenen nått 215 000 sidvisningar på nätet.

– Vår blogg har spridits över hela världen och används bland annat som diskussionsunderlag på personalmöten. Vi har fått stor respons på hur vi bygger upp våra lärmiljöer, säger förskollärare Eleonor Andersson.

– Overkligt och fantastiskt, säger föreskolechef Carina Andersson om genomslaget.

Utan äggklocka

Inför Sett-mässan (Scandinavian educational technology transformation) i Kista fick Syrenen en inbjudan att föreläsa.

– Det kändes väldigt stort, säger Eleonor och berättar om många timmars förberedelser och en och annan sömnlös natt.

Eleonor och Lina trodde att de skulle tala för max 70 personer. Det kom lite över 400, trots att andra föreläsningar inföll samtidigt. ”Ipad utan äggklocka” var rubriken och det handlade om Syrenens pedagogiska utvecklingsresa. Genom att våga utforska tillsammans med barnen har pedagogerna fått ett nytt sätt att se på sitt arbete. De är nu barnens medforskare och tror på att barn lär i samspel med varandra.

”Barn kan, bara de ges förutsättningar”, är mottot. Lärmiljöerna har gått ifrån att vara mer anpassade till de vuxna till att bli barnens arena.

– Lärplattan ligger alltid framme. Det har aldrig hänt att något barn har försökt slå den i golvet, säger Eleonor.

En stor bidragande källa till förändringen har projektet Guldgruvan varit. Det är Törebodas förskolors kreativa återbruk. Här utmanas tanken om vad som kan vara ett material i förskolan.

På avdelningen Nyckelpigan, där Eleonor Andersson och Lina Svensson jobbar, har man exempelvis gått ifrån den traditionella bilmattan till ett spännande rum med fordon som barnen har byggt av möbler. Man investerar hellre i teknikinspirerande material som kan utmana även de yngsta barnen än att köpa fler leksaker.

Bloggen har betytt många studiebesök som i sin tur ger pengar. Det gjorde att Syrenen hade möjlighet att låta all ordinarie personal delta under mässdagen då Eleonor och Lina föreläste.

– Det kändes roligt att få sätta ord på det vi gör, säger Eleonor.

– Och vad glada vi blev över responsen, säger Lina och tillägger att arbetskamraterna var ett stort stöd.

Carina Andersson berättar att Sett-mässan redan har gett ringar på vattnet. Bloggen har fått flera tusen nya följare och fler studiebesök är att vänta. Dessutom har Eleonor och Lina inbjudits att föreläsa på Sett Syd i Malmö i höst.

Syrenen

Målet är en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Personalen arbetar projektinriktat och försöker fånga upp barnens intressen.