29 apr 2015 10:48

29 apr 2015 10:48

Eldrift i "bilflotta"?

Centerpartiet har lämnat in en motion signerad Daniel Nord om eldrivna kommunala bilar.

”Det bör i högsta grad ligga i Törebodas intresse att driva på för en positiv utveckling för elbilen”, skriver han. Förslaget är att ”föra bilflottan mot strömmen”, att de fossildrivna person- och transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar. Enligt Nord är det lika ekonomiskt i dag att äga en elbil som att äga en konventionell bil.

”Det bör i högsta grad ligga i Törebodas intresse att driva på för en positiv utveckling för elbilen”, skriver han. Förslaget är att ”föra bilflottan mot strömmen”, att de fossildrivna person- och transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar. Enligt Nord är det lika ekonomiskt i dag att äga en elbil som att äga en konventionell bil.