29 apr 2015 06:00

29 apr 2015 06:00

Årspremiär på Solviken

I lördags samlades ett 35-tal scouter och Lionsmedlemmar på scoutgården Solviken för att inleda säsongen för årets verksamhet.

Främst var det vedsågning och uppsågning av nerfallna träd samt diverse förbättringsarbeten på byggnaderna som stod på programmet. Därutöver sjösattes de flottar som gör den nya bryggan fulländig för såväl vanligt bad som för funktionshindrade att kunna komma ut i de båtar som finns på lägergården.

Genom bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa har en ny frys kunnat inköpas. Den invigdes dagen till ära genom att det traditionella matlaget erbjöd fullödig kost till de arbetande deltagarna.

Årsmöten också

Scouterna visade stor kunskap, inte bara i de traditionella scoutfunktionerna utan i allt ifrån takläggning till vedklyvning med såväl yxa som elektriskt driven kap. Förutom de praktiska arbetsinsatserna genomfördes årsmöten för Stiftelsen Viken-Rosendala och Stiftelsen Oscar Junzell. Båda stiftelsernas styrelser beviljades ansvarsfrihet.

Helgens väder var helt enkelt för bra för att inte vara med i de arbetsinsatser som är nödvändiga för att verksamheten på lägergården ska kunna genomföras under sommarhalvåret. Varje sommar sedan 1962 har läger arrangerats på scoutgården vid sjön Viken. Tanken med lägren är att ungdomar i olika åldrar och med olika förutsättningar skall få uppleva och utforska scouting. Tre läger planeras i år.

Främst var det vedsågning och uppsågning av nerfallna träd samt diverse förbättringsarbeten på byggnaderna som stod på programmet. Därutöver sjösattes de flottar som gör den nya bryggan fulländig för såväl vanligt bad som för funktionshindrade att kunna komma ut i de båtar som finns på lägergården.

Genom bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa har en ny frys kunnat inköpas. Den invigdes dagen till ära genom att det traditionella matlaget erbjöd fullödig kost till de arbetande deltagarna.

Årsmöten också

Scouterna visade stor kunskap, inte bara i de traditionella scoutfunktionerna utan i allt ifrån takläggning till vedklyvning med såväl yxa som elektriskt driven kap. Förutom de praktiska arbetsinsatserna genomfördes årsmöten för Stiftelsen Viken-Rosendala och Stiftelsen Oscar Junzell. Båda stiftelsernas styrelser beviljades ansvarsfrihet.

Helgens väder var helt enkelt för bra för att inte vara med i de arbetsinsatser som är nödvändiga för att verksamheten på lägergården ska kunna genomföras under sommarhalvåret. Varje sommar sedan 1962 har läger arrangerats på scoutgården vid sjön Viken. Tanken med lägren är att ungdomar i olika åldrar och med olika förutsättningar skall få uppleva och utforska scouting. Tre läger planeras i år.