13 apr 2015 06:00

13 apr 2015 09:22

"Migrationsverket har inget ansvar"

Hur gick det till när familjen i Moholm tvingades lämna sitt hem? Den frågan tycks ingen vilja svara på.

Klassläraren har sökt svar på skolans och elevernas frågor om hur det gick till då Rafik hämtades av polis. Men hon har inte fått några besked, vare sig från Migrationsverket eller från polisen.

– Jag åkte till polisstationen i Mariestad med hopp om att kunna få någon information att ge eleverna i klassen. Det blir så många frågor, säger Susanna Lindström, som hänvisades till ett befäl vid gränspolisen hon framgångslöst har försökt nå.

Hon kan inte låta bli att väcka frågan om skolans ansvar för alla elever: Om ett barn plötsligt bara är borta – och ingen information går att få om orsaken – hur förväntas skolan då agera?

Ingen intervju

MT kontaktade Migrationsverkets pressenhet för att be om en intervju med någon som är insatt i rutinerna. Vi hänvisades då direkt till polisen. På frågan om Migrationsverket inte har någon möjlighet att påverka polisens arbetssätt, exempelvis när barn är inblandade, får vi följande mejlsvar:

”Migrationsverket styr inte polismyndighetens rutiner och arbetssätt. Polisen bör själva kunna besvara hur de arbetar och vilka riktlinjer de har att förhålla sig till. Migrationsverket arbetar enbart med de ärenden där personen frivilligt lämnar landet efter det att de fått ett beslut om utvisning. Ifall Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra en ut- eller avvisning på frivillig basis kan verket överlämna ansvaret för utvisning till polisen. Polisen har då rätt att efterlysa personen. Polisen har även rätt att använda tvång för att personen med ett beslut om utvisning ska lämna landet.”

Det blir ingen intervju med någon på Migrationsverket. Under fredagen sökte vi utan framgång ansvarig chef vid gränspolisen i Västra Götaland.

Klassläraren har sökt svar på skolans och elevernas frågor om hur det gick till då Rafik hämtades av polis. Men hon har inte fått några besked, vare sig från Migrationsverket eller från polisen.

– Jag åkte till polisstationen i Mariestad med hopp om att kunna få någon information att ge eleverna i klassen. Det blir så många frågor, säger Susanna Lindström, som hänvisades till ett befäl vid gränspolisen hon framgångslöst har försökt nå.

Hon kan inte låta bli att väcka frågan om skolans ansvar för alla elever: Om ett barn plötsligt bara är borta – och ingen information går att få om orsaken – hur förväntas skolan då agera?

Ingen intervju

MT kontaktade Migrationsverkets pressenhet för att be om en intervju med någon som är insatt i rutinerna. Vi hänvisades då direkt till polisen. På frågan om Migrationsverket inte har någon möjlighet att påverka polisens arbetssätt, exempelvis när barn är inblandade, får vi följande mejlsvar:

”Migrationsverket styr inte polismyndighetens rutiner och arbetssätt. Polisen bör själva kunna besvara hur de arbetar och vilka riktlinjer de har att förhålla sig till. Migrationsverket arbetar enbart med de ärenden där personen frivilligt lämnar landet efter det att de fått ett beslut om utvisning. Ifall Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra en ut- eller avvisning på frivillig basis kan verket överlämna ansvaret för utvisning till polisen. Polisen har då rätt att efterlysa personen. Polisen har även rätt att använda tvång för att personen med ett beslut om utvisning ska lämna landet.”

Det blir ingen intervju med någon på Migrationsverket. Under fredagen sökte vi utan framgång ansvarig chef vid gränspolisen i Västra Götaland.

  • Jenny Allvin