31 mar 2015 09:18

31 mar 2015 10:02

Törebodabönder ska få medalj av prinsen

Gun-Britt och Karl-Arne Emilsson, Fägre, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Paret tar emot medaljen ur prins Carl Philips hand vid en ceremoni i Stockholm den 13 april.

– Guldmedaljen är jag stolt över. Den är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Gun-Britt Emilsson i ett pressmeddelande.

Gun-Britt har varit mjölkbonde sedan 1990. Då tog hon och hennes man Karl-Arne över från svärfadern. Gården drivs ekologiskt, vilket innebär en del merjobb. Framför allt för att de måste ta ut sina 34 kor och rasta dem även på vintern. Men det är det värt, tycker Gun-Britt.

– Natur och miljö ligger mig varmt om hjärtat och när vi kunde få tillgång till mer mark fick vi möjligheten att gå över till ekologiskt. Det känns bra att leva mer i symbios med naturen.

Kvalitetsarbetet tar tid, men för Gun-Britt är det en självklarhet att göra allt för att få så bra mjölk som möjligt. Hon och Karl-Arne är väldigt noga med allt från foderhantering till att hålla korna rena och snygga. Det gäller att ha ett bra djuröga, att kunna se på korna hur de mår. Hon är stolt över sin goda djurhållning och tar varje tillfälle i akt att berätta för konsumenter varför de ska köpa svensk mjölk.

– Vi mjölkbönder bidrar med så mycket: Öppet landskap, levande landsbygd, arbetstillfällen och bra mat utan antibiotika.

Gun-Britt önskar att fler politiker skulle förstå vad lantbruket bidrar med. Det skulle underlätta livet för både lantbrukare och kor om bönderna fick lägga mer tid på djur istället för att fylla i blanketter, menar hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Guldmedaljen är jag stolt över. Den är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Gun-Britt Emilsson i ett pressmeddelande.

Gun-Britt har varit mjölkbonde sedan 1990. Då tog hon och hennes man Karl-Arne över från svärfadern. Gården drivs ekologiskt, vilket innebär en del merjobb. Framför allt för att de måste ta ut sina 34 kor och rasta dem även på vintern. Men det är det värt, tycker Gun-Britt.

– Natur och miljö ligger mig varmt om hjärtat och när vi kunde få tillgång till mer mark fick vi möjligheten att gå över till ekologiskt. Det känns bra att leva mer i symbios med naturen.

Kvalitetsarbetet tar tid, men för Gun-Britt är det en självklarhet att göra allt för att få så bra mjölk som möjligt. Hon och Karl-Arne är väldigt noga med allt från foderhantering till att hålla korna rena och snygga. Det gäller att ha ett bra djuröga, att kunna se på korna hur de mår. Hon är stolt över sin goda djurhållning och tar varje tillfälle i akt att berätta för konsumenter varför de ska köpa svensk mjölk.

– Vi mjölkbönder bidrar med så mycket: Öppet landskap, levande landsbygd, arbetstillfällen och bra mat utan antibiotika.

Gun-Britt önskar att fler politiker skulle förstå vad lantbruket bidrar med. Det skulle underlätta livet för både lantbrukare och kor om bönderna fick lägga mer tid på djur istället för att fylla i blanketter, menar hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om guldmedaljen

Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ändå sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från Kungahuset. I år belönas 40 mjölkgårdar med Guldmedaljen.

Källa:

Mjölkfakta Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns det 831 mjölkbönder som bidrar till 4 155 jobb - varje mjölkbonde genererar 5 lokala arbetstillfällen. 59 000 mjölkkor skapar öppna landskap och biologisk mångfald och tillhör dessutom världens friskaste svenska mjölkbönder använder minst antibiotika i hela EU.

Källa: