26 mar 2015 06:00

26 mar 2015 06:00

Lärande i lekar på fritids

TÖREBODA: Domherren fokuserar på trygghet

Pedagogiskt kafé är ett nytt grepp på fritidshemmen i Töreboda kommun. Först ut var Kilenskolans fritidshem förra veckan.

– Tanken är att delge varandra erfarenheter. Ibland är det bland det bästa i kompetensutvecklingsväg – kollegialt lärande. Vi har bjudit in alla fritidshem i kommunen och politiker från utbildnings- och kulturutskottet samt förvaltningschefen, säger Monika Olsson, på avdelningen Domherren som presenterade sitt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och fritidshemmens fem förmågor.

Rektor Magnus Arvidsson på Kilenskolan framhåller att Töreboda kommuns fritids ligger långt framme när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Det har personalen fått bevis på när de varit på fortbildning.

– Kilenskolans fritidshem ligger väldigt långt framme. Det handlar om att ha en verksamhet som hänger ihop, en röd tråd och en tanke med verksamhetsåret, säger Arvidsson.

Socialt samspel

Innevarande år är det trygghet och lekro som genomsyrar all verksamhet på Domherren. Detta efter att fjolårets utvärdering visat på behovet. Barngrupperna är stora och då gäller det att finna på råd för att skapa en lugn och bra miljö, fastslår personalen.

De fem förmågorna är sådant som fritids tränar på. Samarbete till exempel. Och kommunikation.

Nu har personalen börjat synliggöra detta, även för barnen.

– Det är sådant vi använder hela tiden men inte sätter ord på, säger Monika Olsson.

Just den dagen när MT besöker Domherren ska det lekas ”Vatten i skon”. I leken tränar barnen på många olika saker som underlättar i det sociala samspelet. Exempelvis att våga fråga och prata inför en grupp. Dessutom tränas minnet.

– Vi upplever att många tror att fritidshemsverksamheten handlar om barnpassning. Det vill vi ändra på, säger Anna Pogemaa på Domherren.

Jenny Allvin

jenny.allvin@mariestadstidningen.se

– Tanken är att delge varandra erfarenheter. Ibland är det bland det bästa i kompetensutvecklingsväg – kollegialt lärande. Vi har bjudit in alla fritidshem i kommunen och politiker från utbildnings- och kulturutskottet samt förvaltningschefen, säger Monika Olsson, på avdelningen Domherren som presenterade sitt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och fritidshemmens fem förmågor.

Rektor Magnus Arvidsson på Kilenskolan framhåller att Töreboda kommuns fritids ligger långt framme när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Det har personalen fått bevis på när de varit på fortbildning.

– Kilenskolans fritidshem ligger väldigt långt framme. Det handlar om att ha en verksamhet som hänger ihop, en röd tråd och en tanke med verksamhetsåret, säger Arvidsson.

Socialt samspel

Innevarande år är det trygghet och lekro som genomsyrar all verksamhet på Domherren. Detta efter att fjolårets utvärdering visat på behovet. Barngrupperna är stora och då gäller det att finna på råd för att skapa en lugn och bra miljö, fastslår personalen.

De fem förmågorna är sådant som fritids tränar på. Samarbete till exempel. Och kommunikation.

Nu har personalen börjat synliggöra detta, även för barnen.

– Det är sådant vi använder hela tiden men inte sätter ord på, säger Monika Olsson.

Just den dagen när MT besöker Domherren ska det lekas ”Vatten i skon”. I leken tränar barnen på många olika saker som underlättar i det sociala samspelet. Exempelvis att våga fråga och prata inför en grupp. Dessutom tränas minnet.

– Vi upplever att många tror att fritidshemsverksamheten handlar om barnpassning. Det vill vi ändra på, säger Anna Pogemaa på Domherren.

Jenny Allvin

jenny.allvin@mariestadstidningen.se

Skolverket om fritids

• Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

• Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

• Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

• Fritidshemmet regleras i skollagen.

Källa: