24 mar 2015 10:52

31 mar 2015 10:52

Kommunen som vill bli mer attraktiv

Töreboda

Kommunen ansöker om 1,5 miljoner kronor i bidrag från Tillväxtverket för projekt inom stärkt lokal attraktionskraft.

Kommunen får själv bidra med lika stor summa, eventuellt med stöd från regionen, om ansökan går igenom.

Projektet går ut på att ta fram kunskapsunderlag och handlingsplaner samt utveckla metoder och arbetsformer för att stärka attraktionskraften för boende, besökare och företag.

 

 

Kommunen får själv bidra med lika stor summa, eventuellt med stöd från regionen, om ansökan går igenom.

Projektet går ut på att ta fram kunskapsunderlag och handlingsplaner samt utveckla metoder och arbetsformer för att stärka attraktionskraften för boende, besökare och företag.