11 mar 2015 10:00

11 mar 2015 10:00

"Vi fick skulden i vattenfrågan"

Rölunda Produkter är intresserat av Ryholms stormosse främst för att mossen redan var påverkad av utdikning. Det säger Magnus Nobel i företagsledningen.

Vid val av torvmosse tas hänsyn till en mängd faktorer, som torvkvalité, närboende och vägnät. Men avgörande när Rölunda fastnade för Ryholms stormosse var att den var påverkad av tidigare verksamhet.

– Dels av den totala utdikning som gjordes för hundra år sedan, dels av den dikesrensning vi gjorde på delar av mossen under den tid vi hade tillstånd, förklarar Magnus Nobel.

I den nya ansökan har Rölunda begränsat området kraftigt.

– Vi söker bara på de områden som är allra mest påverkade. Dessutom kommer vi att hantera vattnet på ett mycket skonsammare sätt. Såväl det vilda som eventuellt friluftsliv kommer att påverkas betydligt mindre då de centrala delarna inte rörs, säger Magnus Nobel.

Om tillstånd beviljas räknar han med att torvbrytningen ska kunna vara igång två år efter beslut.

Den förra ansökan väckte kraftiga protester från boende kring sjön Viken. Nobel kommenterar detta så här:

– Några personer ville gärna lägga skulden för Vikens försämring på oss. Det tråkiga var att de aldrig tog kontakt med oss utan yttrade sig i media och gjorde namninsamlingar på lösa grunder. Efter de undersökningar som gjorts och det möte som länsstyrelsen haft så hoppas vi att de allra flesta förstår att Vikens problem beror på övergödning fram för allt då fosfor.

– Vi är övertygade om att det går att få ordning på Vikens vatten igen om man bara tar tag i problemen, säger Magnus Nobel vars uppfattning är att torvtäktens kontrollprogram kommer att vara omfattande.

 

Vid val av torvmosse tas hänsyn till en mängd faktorer, som torvkvalité, närboende och vägnät. Men avgörande när Rölunda fastnade för Ryholms stormosse var att den var påverkad av tidigare verksamhet.

– Dels av den totala utdikning som gjordes för hundra år sedan, dels av den dikesrensning vi gjorde på delar av mossen under den tid vi hade tillstånd, förklarar Magnus Nobel.

I den nya ansökan har Rölunda begränsat området kraftigt.

– Vi söker bara på de områden som är allra mest påverkade. Dessutom kommer vi att hantera vattnet på ett mycket skonsammare sätt. Såväl det vilda som eventuellt friluftsliv kommer att påverkas betydligt mindre då de centrala delarna inte rörs, säger Magnus Nobel.

Om tillstånd beviljas räknar han med att torvbrytningen ska kunna vara igång två år efter beslut.

Den förra ansökan väckte kraftiga protester från boende kring sjön Viken. Nobel kommenterar detta så här:

– Några personer ville gärna lägga skulden för Vikens försämring på oss. Det tråkiga var att de aldrig tog kontakt med oss utan yttrade sig i media och gjorde namninsamlingar på lösa grunder. Efter de undersökningar som gjorts och det möte som länsstyrelsen haft så hoppas vi att de allra flesta förstår att Vikens problem beror på övergödning fram för allt då fosfor.

– Vi är övertygade om att det går att få ordning på Vikens vatten igen om man bara tar tag i problemen, säger Magnus Nobel vars uppfattning är att torvtäktens kontrollprogram kommer att vara omfattande.

 

  • Jenny Allvin