10 mar 2015 17:15

10 mar 2015 17:15

Torvföretag ger inte upp

BEATEBERG

I somras fick Rölunda Produkter AB avslag i högsta instans på ansökan om torvtäkt i Töreboda och Tibro kommuner. Nu vill företaget prova igen.

Rölunda Produkter släpper inte taget om Ryholms stormosse. Man kallar till samråd med berörda kommuner och länsstyrelse i slutet av mars. Detta för att en ny ansökan planeras.

Just nu pågår inget arbete alls ute på mossen. Men om tillstånd beviljas denna gång vill Rölunda fortsätta där de avslutade.

En stor del av avvattningen av mossen har redan skett. Däremot ska diken och sedimentationsdammar anpassas och markvegetation måste avlägsnas. Lagringsytor för torven vill företaget anlägga intill området. In- och utfartsvägar behöver också byggas.

270 hektar

Tanken är två produktionsområden som sammanlänkas med en anlagd väg öster om Storön samt en transport- och brandväg väster om Storön. Ytan är ungefär hälften så stor som i den tidigare ansökan om bearbetningskoncession.

Totalt omfattas cirka 307 hektar och produktion planeras på runt 270 hektar. Torvföretaget har efter dialog med miljökonsult tagit hänsyn till att det finns ”en korridor för vilt och allmänhet” mellan Gräskärrstången och Storön.

Torven vill Rölunda skörda med harv kopplad till jordbrukstraktor. Metoden innebär att man harvar upp cirka en centimeter av mossens yta per skörd. Torven får sedan soltorka.

Vid full verksamhet förväntas den årliga produktionen i medeltal bli ungefär 140 000 kubikmeter och maximalt 280 000 per år. Uppskattningsvis kommer cirka fem centimeter energi- och växttorv att skördas årligen. Maskinparken blir traktorer och grävmaskiner och säsongen är maj till september.

Vid fullskalig produktion räknar företaget med uppemot tio transporter per arbetsdag. All trafik till och från Ryholms stormosse kommer att ske på den allmänna vägen 3031 öster om mossen.

Vattenfrågan

Motståndet mot torvbrytning har varit massivt från närboende. Det har varit namnlistor och stormöte, protestbrev och insändare i lokaltidningar.

Jan Mastera på länsstyrelsens enhet för miljöskydd klargör att samrådet i Mariestad den 24 mars är till för att diskutera förutsättningarna för en ansökan.

– Vattenfrågan och mossens kvarvarande naturvärden är givetvis viktiga faktorer. Sedan kommer bolaget även att hålla samråd med allmänhet och övriga berörda. Efter samrådet får bolaget ta ställning till de synpunkter som kommit in och utifrån dessa påbörja sammanställningen av en eventuell kommande ansökan, säger han.

Fördröja?

Töreboda kommun reagerade negativt på företagets tidigare ansökan. Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) är förvånad över att Rölunda nu flaggar om en ny.

– Jag trodde saken var utagerad. Det skulle vara väldigt negativt om det blev verklighet av planerna. Man kan också fundera på om det är ett sätt att fördröja återställningen av området.

MT har sökt Rölundas produktionsansvarige Magnus Nobel och återkommer med kommentarer från honom.

Rölunda Produkter släpper inte taget om Ryholms stormosse. Man kallar till samråd med berörda kommuner och länsstyrelse i slutet av mars. Detta för att en ny ansökan planeras.

Just nu pågår inget arbete alls ute på mossen. Men om tillstånd beviljas denna gång vill Rölunda fortsätta där de avslutade.

En stor del av avvattningen av mossen har redan skett. Däremot ska diken och sedimentationsdammar anpassas och markvegetation måste avlägsnas. Lagringsytor för torven vill företaget anlägga intill området. In- och utfartsvägar behöver också byggas.

270 hektar

Tanken är två produktionsområden som sammanlänkas med en anlagd väg öster om Storön samt en transport- och brandväg väster om Storön. Ytan är ungefär hälften så stor som i den tidigare ansökan om bearbetningskoncession.

Totalt omfattas cirka 307 hektar och produktion planeras på runt 270 hektar. Torvföretaget har efter dialog med miljökonsult tagit hänsyn till att det finns ”en korridor för vilt och allmänhet” mellan Gräskärrstången och Storön.

Torven vill Rölunda skörda med harv kopplad till jordbrukstraktor. Metoden innebär att man harvar upp cirka en centimeter av mossens yta per skörd. Torven får sedan soltorka.

Vid full verksamhet förväntas den årliga produktionen i medeltal bli ungefär 140 000 kubikmeter och maximalt 280 000 per år. Uppskattningsvis kommer cirka fem centimeter energi- och växttorv att skördas årligen. Maskinparken blir traktorer och grävmaskiner och säsongen är maj till september.

Vid fullskalig produktion räknar företaget med uppemot tio transporter per arbetsdag. All trafik till och från Ryholms stormosse kommer att ske på den allmänna vägen 3031 öster om mossen.

Vattenfrågan

Motståndet mot torvbrytning har varit massivt från närboende. Det har varit namnlistor och stormöte, protestbrev och insändare i lokaltidningar.

Jan Mastera på länsstyrelsens enhet för miljöskydd klargör att samrådet i Mariestad den 24 mars är till för att diskutera förutsättningarna för en ansökan.

– Vattenfrågan och mossens kvarvarande naturvärden är givetvis viktiga faktorer. Sedan kommer bolaget även att hålla samråd med allmänhet och övriga berörda. Efter samrådet får bolaget ta ställning till de synpunkter som kommit in och utifrån dessa påbörja sammanställningen av en eventuell kommande ansökan, säger han.

Fördröja?

Töreboda kommun reagerade negativt på företagets tidigare ansökan. Kommunalråd Bengt Sjöberg (M) är förvånad över att Rölunda nu flaggar om en ny.

– Jag trodde saken var utagerad. Det skulle vara väldigt negativt om det blev verklighet av planerna. Man kan också fundera på om det är ett sätt att fördröja återställningen av området.

MT har sökt Rölundas produktionsansvarige Magnus Nobel och återkommer med kommentarer från honom.

  • Jenny Allvin jenny.allvin@mariestadstidningen.se 0506-747961

Bakgrund

Rölunda Produkter bärgar årligen cirka 100 000 kubikmeter torv från egna täkter. Ytterligare volymer köps in för att täcka behovet av torv. Produkterna säljs till både konsument- och yrkesodlare.

I september 2010 övertog Rölunda bearbetningskoncessionen för Ryholms stormosse från Statens Vattenfallsverk.

Den 13 juni 2013 avslog länsstyrelsen ansökan om nytt tillstånd. Beslutet överklagades. Den 19 juni 2014 sa även regeringen nej till torvföretagets planer.

Källa: