27 feb 2015 13:17

27 feb 2015 13:17

Trånga utrymmen för får

Länsstyrelsen har gjort en anmälan mot en Törebodabo som misstänks ha brutit mot djurskyddslagstiftningen.

Länsstyrelsen genomförde den 16 december ifjol en kontroll efter inkommen anmälan från polisen gällande en djurtransport i en lätt lastbil och hästsläp.

I fordonet fanns vid kontrollen 51 får. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Törebodabon agerat som transportör vid den aktuella transporten.

Inget tillstånd

Törebodabon kunde inte uppvisa transportörstillstånd eller intyg på att fordonen var godkända för transport av djur i ekonomisk verksamhet.

Den ansvarige kunde heller inte uppvisa att han genomgått lämplig utbildning och hade kompetensbevis för transport av får. Transporten var dessutom olämplig då djuren transporterades i för små utrymmen.

Noterbart är att inget av fordonen var utrustade för att användas som djurtransportmedel, då de saknade temperaturmätare samt skyltar som angav att de användes för djurtransport.

Den lätta lastbilen saknade även ramp.

Länsstyrelsen genomförde den 16 december ifjol en kontroll efter inkommen anmälan från polisen gällande en djurtransport i en lätt lastbil och hästsläp.

I fordonet fanns vid kontrollen 51 får. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Törebodabon agerat som transportör vid den aktuella transporten.

Inget tillstånd

Törebodabon kunde inte uppvisa transportörstillstånd eller intyg på att fordonen var godkända för transport av djur i ekonomisk verksamhet.

Den ansvarige kunde heller inte uppvisa att han genomgått lämplig utbildning och hade kompetensbevis för transport av får. Transporten var dessutom olämplig då djuren transporterades i för små utrymmen.

Noterbart är att inget av fordonen var utrustade för att användas som djurtransportmedel, då de saknade temperaturmätare samt skyltar som angav att de användes för djurtransport.

Den lätta lastbilen saknade även ramp.