13 feb 2015 10:55

14 feb 2015 10:11

Förhandlingar avslutade

Efter att de fackliga förhandlingarna nu avslutats står det klart att samtliga 23 anställda på Hanza i Töreboda sägs upp. I dagsläget verkar ingen ha nappat på jobberbjudande i Årjäng.

I ett pressmeddelande från Hanza Holding AB på fredagen står det att de fackliga förhandlingarna gällande varsel i Åtvidaberg samt flytt av produktionsanläggningen i Töreboda är avslutade.

Och därför verkställs uppsägningarna.

Totalt berörs 39 personer av uppsägningar, varav alltså 23 anställda i Töreboda.

Dålig lönsamhet

Det var för tre veckor sedan det stod klart att Hanza beslutat lägga ned i Töreboda på grund av dålig lönsamhet.

Företaget har haft produktion på fyra orter i Sverige, utöver Töreboda också i Åtvidaberg, Göteborg och Årjäng.

Minsta enheten

Koncernchefen Erik Stenfors kommenterade nyheten i MT den 19 januari:

– Töreboda är den minsta enheten i koncernen. I den nya strategin kommer vi att koncentrera produktionen till övriga enheter. Vi måste agera om vi ska kunna finnas långsiktigt i Sverige.

Ingen tackat ja

Samtidigt konstaterades att samtliga anställda i Töreboda erbjöds jobb i Årjäng. Enligt personalchefen i Töreboda har ingen i dagsläget tackat ja till det erbjudandet.

Det var i december 2010 som Hanza köpte Elos Precision AB i Töreboda och Årjäng för 40 miljoner kronor. Då var framtidstron stark från koncernledningen.

För en tid sedan pratades det om en fördubbling av arbetsstyrkan i Töreboda i samband med investeringar i en ny svarv.

Drygt 100 år

Fabriken i Töreboda är drygt 100 år gammal. på 1930-talet tillverkades här väggur och pendyler. 1983 gick verksamheten i konkurs och övertogs av några anställda under namnet Töreboda Ur AB. 1999 såldes detta företag till Elos i Timmersdala som ingick i Westergyllenkoncernen.

I ett pressmeddelande från Hanza Holding AB på fredagen står det att de fackliga förhandlingarna gällande varsel i Åtvidaberg samt flytt av produktionsanläggningen i Töreboda är avslutade.

Och därför verkställs uppsägningarna.

Totalt berörs 39 personer av uppsägningar, varav alltså 23 anställda i Töreboda.

Dålig lönsamhet

Det var för tre veckor sedan det stod klart att Hanza beslutat lägga ned i Töreboda på grund av dålig lönsamhet.

Företaget har haft produktion på fyra orter i Sverige, utöver Töreboda också i Åtvidaberg, Göteborg och Årjäng.

Minsta enheten

Koncernchefen Erik Stenfors kommenterade nyheten i MT den 19 januari:

– Töreboda är den minsta enheten i koncernen. I den nya strategin kommer vi att koncentrera produktionen till övriga enheter. Vi måste agera om vi ska kunna finnas långsiktigt i Sverige.

Ingen tackat ja

Samtidigt konstaterades att samtliga anställda i Töreboda erbjöds jobb i Årjäng. Enligt personalchefen i Töreboda har ingen i dagsläget tackat ja till det erbjudandet.

Det var i december 2010 som Hanza köpte Elos Precision AB i Töreboda och Årjäng för 40 miljoner kronor. Då var framtidstron stark från koncernledningen.

För en tid sedan pratades det om en fördubbling av arbetsstyrkan i Töreboda i samband med investeringar i en ny svarv.

Drygt 100 år

Fabriken i Töreboda är drygt 100 år gammal. på 1930-talet tillverkades här väggur och pendyler. 1983 gick verksamheten i konkurs och övertogs av några anställda under namnet Töreboda Ur AB. 1999 såldes detta företag till Elos i Timmersdala som ingick i Westergyllenkoncernen.

  • C. Lundh