12 feb 2015 12:37

12 feb 2015 12:37

Ingen koll på vintercyklare

Töreboda kommun saknar statistik om cykling.
– Det innebär inte nödvändigtvis en dålig cykelpolitik, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Trots bred politisk samsyn kring att cyklingens andel av våra transporter ska öka saknar många kommuner statistik som ofta är nödvändig för att få fler att cykla. Tre av fyra granskade kommuner har i en enkät svarat att de inte har någon statistik över hur många som cyklar vintertid. Töreboda kommun är en av dessa.

– Med bra faktaunderlag ökar chansen att kommunen kan bli bättre, säger Lars Strömgren i ett pressmeddelande.

Cykelfrämjandet står bakom granskningen där 225 kommuner har svarat på frågan om huruvida cykelns andel av persontransporterna har ökat under vintern. 23 procent uppgav att så är fallet. Bara fyra procent av de granskade kommunerna svarade att cykelns andel inte har ökat.

– Att många kommuner ser tecken på ökat vintercyklande är positivt, men hela 73 procent av kommunerna saknar statistik på området, konstaterar Cykelfrämjandets ordförande.

Nära en femtedel av svenska folket vintercyklar numera enligt Cykelfrämjandet, som anser att många insatser kan göras för att få fler att cykla. För Sven-Olof Lindgren i Töreboda, som kom cyklandes på Norra Torggatan under lunchtid på torsdagen, var det premiär för i år med tvåhjulingen.

– Så någon vintercyklare är jag väl inte, sa han.

Trots bred politisk samsyn kring att cyklingens andel av våra transporter ska öka saknar många kommuner statistik som ofta är nödvändig för att få fler att cykla. Tre av fyra granskade kommuner har i en enkät svarat att de inte har någon statistik över hur många som cyklar vintertid. Töreboda kommun är en av dessa.

– Med bra faktaunderlag ökar chansen att kommunen kan bli bättre, säger Lars Strömgren i ett pressmeddelande.

Cykelfrämjandet står bakom granskningen där 225 kommuner har svarat på frågan om huruvida cykelns andel av persontransporterna har ökat under vintern. 23 procent uppgav att så är fallet. Bara fyra procent av de granskade kommunerna svarade att cykelns andel inte har ökat.

– Att många kommuner ser tecken på ökat vintercyklande är positivt, men hela 73 procent av kommunerna saknar statistik på området, konstaterar Cykelfrämjandets ordförande.

Nära en femtedel av svenska folket vintercyklar numera enligt Cykelfrämjandet, som anser att många insatser kan göras för att få fler att cykla. För Sven-Olof Lindgren i Töreboda, som kom cyklandes på Norra Torggatan under lunchtid på torsdagen, var det premiär för i år med tvåhjulingen.

– Så någon vintercyklare är jag väl inte, sa han.