11 feb 2015 06:00

11 feb 2015 06:00

Periodkort på Lina

Kommunen får in runt 10 000 kronor per säsong på färjan Lina. Hanteringen av mynten är ett problem. Nu vill man använda Västtrafiks periodkort i stället.

I en motion till fullmäktige föreslog M-politikern Bengt Sjöberg att kommunen undersöker om Västtrafiks periodkort kan användas som betalningsmetod för färjetur över Göta kanal. Han påpekade också att Västtrafik kan bidra till halva kostnaden vid innovativa lösningar för kollektivtrafiken på landsbygd och i skärgård. Kommunstyrelsen biföll motionen med 9 röster mot 4. Två S-ledamöter avstod från att rösta.

Detta betyder att Västtrafiks kort gäller för överfart med Lina från och med i år. Men kommunen avstår från att ansöka om projektmedel eftersom det skulle kräva en för stor arbetsinsats. Inkomstbortfallet ser man som marginellt. Inkomsterna täcker i dag inte Linas utgifter.

– Frågan lär återkomma om vi ska ha avgift på Lina över huvud taget med tanke på kontanthanteringen. Det vi i dag får in ska transporteras till Skövde för inväxling, säger kommunalråd Bengt Sjöberg.

I en motion till fullmäktige föreslog M-politikern Bengt Sjöberg att kommunen undersöker om Västtrafiks periodkort kan användas som betalningsmetod för färjetur över Göta kanal. Han påpekade också att Västtrafik kan bidra till halva kostnaden vid innovativa lösningar för kollektivtrafiken på landsbygd och i skärgård. Kommunstyrelsen biföll motionen med 9 röster mot 4. Två S-ledamöter avstod från att rösta.

Detta betyder att Västtrafiks kort gäller för överfart med Lina från och med i år. Men kommunen avstår från att ansöka om projektmedel eftersom det skulle kräva en för stor arbetsinsats. Inkomstbortfallet ser man som marginellt. Inkomsterna täcker i dag inte Linas utgifter.

– Frågan lär återkomma om vi ska ha avgift på Lina över huvud taget med tanke på kontanthanteringen. Det vi i dag får in ska transporteras till Skövde för inväxling, säger kommunalråd Bengt Sjöberg.