11 feb 2015 09:30

11 feb 2015 09:31

Ks-nej till gratisresor

TÖREBODA

Anne-Charlotte Karlsson (S) lämnade in en motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik. Förslaget från kommunstyrelsen är att avslå motionen.

Det var dock oenighet och votering som slutade med rösterna 8-7. S och V reserverade sig mot beslutet.

Enligt motionen skulle kommunen utreda vad det kostar att göra kollektivtrafiken gratis. Uppgiften bedöms som omöjlig enligt kommunchef och trafikhandläggare. Men några uträkningar har gjorts, bland annat har man tittat på vad det skulle kosta att ge alla ungdomar mellan 8-16 år ett skolkort; runt 2,2 miljoner kronor.

– Vi tycker inte att motionen är utredd ordentligt. Motionen rörde endast området inom kommunen. Det är det vi vill ha kostnadskalkyl på, säger oppositionsråd Lars-Åke Bergman (S).

Det var dock oenighet och votering som slutade med rösterna 8-7. S och V reserverade sig mot beslutet.

Enligt motionen skulle kommunen utreda vad det kostar att göra kollektivtrafiken gratis. Uppgiften bedöms som omöjlig enligt kommunchef och trafikhandläggare. Men några uträkningar har gjorts, bland annat har man tittat på vad det skulle kosta att ge alla ungdomar mellan 8-16 år ett skolkort; runt 2,2 miljoner kronor.

– Vi tycker inte att motionen är utredd ordentligt. Motionen rörde endast området inom kommunen. Det är det vi vill ha kostnadskalkyl på, säger oppositionsråd Lars-Åke Bergman (S).