11 feb 2015 10:00

11 feb 2015 13:11

För alla hjärtan

FREDSBERG

På Alla hjärtans dag, nu på lördag, blir det sång, musik och tankar för alla hjärtan i Fredsbergs kyrka.

Fredsbergs barnkör och kyrkokör med solister medverkar under ledning av Stina Lahrin och Rickard Taubner. Körerna kommer att framföra flera sånger, både välkända och några mindre kända som handlar om kärleken till andra människor, om gemenskap, längtan och om vad som ryms i våra hjärtan.

Ett annorlunda inslag i temagudstjänsten blir då Therese Fahlgren Wallskog informerar lite kort om hur en hjärtstartare fungerar. Det finns ju hjärtstartare utplacerade på olika ställen i Töreboda kommun, bland annat i Fredsbergs kyrka.

Kollekt tas upp till ett projekt inom Svenska kyrkans Internationella arbete som stöttar självhjälpsgrupper för kvinnor som arbetar med jordbruk i Tisabalima i Etiopien.

Fredsbergs barnkör och kyrkokör med solister medverkar under ledning av Stina Lahrin och Rickard Taubner. Körerna kommer att framföra flera sånger, både välkända och några mindre kända som handlar om kärleken till andra människor, om gemenskap, längtan och om vad som ryms i våra hjärtan.

Ett annorlunda inslag i temagudstjänsten blir då Therese Fahlgren Wallskog informerar lite kort om hur en hjärtstartare fungerar. Det finns ju hjärtstartare utplacerade på olika ställen i Töreboda kommun, bland annat i Fredsbergs kyrka.

Kollekt tas upp till ett projekt inom Svenska kyrkans Internationella arbete som stöttar självhjälpsgrupper för kvinnor som arbetar med jordbruk i Tisabalima i Etiopien.