02 feb 2015 09:31

03 feb 2015 16:35

"Vi har stor respekt för vad detta innebär"

NY VERSION. Limträfabriken Moleven Töreboda AB minskar bemanningen på kontoret. Förhandlingar har inletts om en neddragning med sex tjänster. Därutöver har man två pensionsavgångar.

– Vi har i princip känt till att det här skulle ske, säger Unionens representant Ann-Christine Löfborg.

Personalen informerades på måndagsmorgonen om varslet. Samma dag inleddes förhandling.

– Vi har stor respekt för vad detta innebär för de kollegor som kommer att bli berörda. Det är naturligtvis en stressfylld upplevelse för dem, men vi har även ett ansvar för övriga 115 personer och hela verksamhetens långsiktiga utveckling. Och i det perspektivet är detta rätt sak att göra, säger vd Johan Åhlén.

Han berättar att Moelven Töreboda befinner sig i slutskedet av en tre år lång omställningsprocess. Siktet är inställt på ökad lönsamhet.

Bemanningen på kollektivsidan har dragits ner och där parerar man nu för säsongsvariation med inhyrd personal. Vidare har företaget investerat i en mer effektiv tillverkning.

– Under 2014 driftsatte vi ett nytt affärssystem. Vi har också rivit ett produktionskontor och flyttat in alla tjänstemän i huvudkontoret. Vi har stängt brofabriken i Tidan och flyttat den verksamheten till Töreboda, säger Johan Åhlén.

En annan åtgärd är en omorganisation på tjänstemannasidan. Allt i syfte att spara kostnader, runt fyra miljoner kronor genom den minskade bemanningen på kontoret.

38 kan bli kvar

– Uppsägningsförhandlingarna omfattar sex tjänstemän. Det här är en nödvändighet för att nå koncernledningens krav. Vi ökar också konkurrenskraften med större effektivitet.

Vid årsskiftet fanns 46 tjänstemän hos Moelven Töreboda AB. Nu står man inför två pensionsavgångar. Så med dem blir den planerade neddragningen totalt åtta tjänster.

– Jag vill betona att förhandlingar just har inletts.

Planerar ni uppsägningar även i produktionen?

– Vi planerar inga uppsägningar eller anställningar på kollektivsidan för tillfället.

Och vad är ”för tillfället”?

– Vi har pensionsavgångar under 2016 och 2017. Som vi bedömer det nu behöver vi inte säga upp några.

Åhlén har en framtidstro för Moelven Töreboda AB.

– Med en tajtare och bättre sammansatt organisation, bättre marknadsförutsättningar än på länge samt en god orderstock nu i början av 2015 ser vi ljust på framtiden.

Ann-Christine Löfborg, som företräder Unionen, säger att beskedet var väntat.

– Men vi har inte så mycket att säga i nuläget. Vi sitter i förhandlingar, låter hon meddela på måndagen.

Personalen informerades på måndagsmorgonen om varslet. Samma dag inleddes förhandling.

– Vi har stor respekt för vad detta innebär för de kollegor som kommer att bli berörda. Det är naturligtvis en stressfylld upplevelse för dem, men vi har även ett ansvar för övriga 115 personer och hela verksamhetens långsiktiga utveckling. Och i det perspektivet är detta rätt sak att göra, säger vd Johan Åhlén.

Han berättar att Moelven Töreboda befinner sig i slutskedet av en tre år lång omställningsprocess. Siktet är inställt på ökad lönsamhet.

Bemanningen på kollektivsidan har dragits ner och där parerar man nu för säsongsvariation med inhyrd personal. Vidare har företaget investerat i en mer effektiv tillverkning.

– Under 2014 driftsatte vi ett nytt affärssystem. Vi har också rivit ett produktionskontor och flyttat in alla tjänstemän i huvudkontoret. Vi har stängt brofabriken i Tidan och flyttat den verksamheten till Töreboda, säger Johan Åhlén.

En annan åtgärd är en omorganisation på tjänstemannasidan. Allt i syfte att spara kostnader, runt fyra miljoner kronor genom den minskade bemanningen på kontoret.

38 kan bli kvar

– Uppsägningsförhandlingarna omfattar sex tjänstemän. Det här är en nödvändighet för att nå koncernledningens krav. Vi ökar också konkurrenskraften med större effektivitet.

Vid årsskiftet fanns 46 tjänstemän hos Moelven Töreboda AB. Nu står man inför två pensionsavgångar. Så med dem blir den planerade neddragningen totalt åtta tjänster.

– Jag vill betona att förhandlingar just har inletts.

Planerar ni uppsägningar även i produktionen?

– Vi planerar inga uppsägningar eller anställningar på kollektivsidan för tillfället.

Och vad är ”för tillfället”?

– Vi har pensionsavgångar under 2016 och 2017. Som vi bedömer det nu behöver vi inte säga upp några.

Åhlén har en framtidstro för Moelven Töreboda AB.

– Med en tajtare och bättre sammansatt organisation, bättre marknadsförutsättningar än på länge samt en god orderstock nu i början av 2015 ser vi ljust på framtiden.

Ann-Christine Löfborg, som företräder Unionen, säger att beskedet var väntat.

– Men vi har inte så mycket att säga i nuläget. Vi sitter i förhandlingar, låter hon meddela på måndagen.