27 jan 2015 06:00

29 jan 2015 05:55

Positivt om annan världsdel

När B-laget på Centralskolan höll sitt årliga öppet hus för släkt och vänner var det en Afrikainspirerad kväll, med dans, sång och provsmakning av mat.

Kvällen var resultatet av fyra temadagar under vintern. Tanken var att lyfta fram Afrikas glädje för att visa det positiva från världsdelen.

Årskurs 6-9 var indelade i olika grupper utifrån egna intressen och eleverna fick med fria händer bestämma vad de skulle göra. Några olika områden var historia, turism, geografi, djur, kultur, mat samt dans och sång. Dessutom fanns det möjlighet att välja ett eget område.

Insamling

De flesta grupperna befann sig i klassrummen där det hölls presentationer. En grupp uppehöll sig dock i hemkunskapssalen där föräldrarna bjöds på en smakupplevelse med afrikansk touch. En annan grupp dansade till afrikanska rytmer och sjöng afrikanska låtar på teatern.

En frivillig insamling gjordes under temakvällen till välgörenhetsorganisationen Unicef. Ungefär 120 personer kom och eleverna fick in cirka 2 500 kronor. De pengarna räcker till en pedagogisk leklåda och 10 000 vattenreningstabletter. De sista kronorna som behövs kommer lärarna att lägga till.

Kvällen var resultatet av fyra temadagar under vintern. Tanken var att lyfta fram Afrikas glädje för att visa det positiva från världsdelen.

Årskurs 6-9 var indelade i olika grupper utifrån egna intressen och eleverna fick med fria händer bestämma vad de skulle göra. Några olika områden var historia, turism, geografi, djur, kultur, mat samt dans och sång. Dessutom fanns det möjlighet att välja ett eget område.

Insamling

De flesta grupperna befann sig i klassrummen där det hölls presentationer. En grupp uppehöll sig dock i hemkunskapssalen där föräldrarna bjöds på en smakupplevelse med afrikansk touch. En annan grupp dansade till afrikanska rytmer och sjöng afrikanska låtar på teatern.

En frivillig insamling gjordes under temakvällen till välgörenhetsorganisationen Unicef. Ungefär 120 personer kom och eleverna fick in cirka 2 500 kronor. De pengarna räcker till en pedagogisk leklåda och 10 000 vattenreningstabletter. De sista kronorna som behövs kommer lärarna att lägga till.

  • Isabel Axelso/ Alice Barkmark klass 9B