23 jan 2015 06:00

23 jan 2015 14:47

Så handlar Törebodabor

TÖREBODA: De vet hur medelkunden ser ut

Törebodaborna har höga krav som kunder. Det framgår av resultatet på en enkät om handeln.

Föreningen Töreboda handel har, med stöd av kommunen, undersökt hur kunderna upplever handeln lokalt. Enkäten har funnits på webben och i pappersform. Vissa personliga utskick har också gjorts. Totalt har 289 personer svarat på internet och åtta på pappersenkäten.

– Det är inte bara invånare, en del har annan anknytning till Töreboda, säger näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam.

Hon tycker att svarsfrekvensen är okej medan Töreboda handels ordförande Ulla Adamsson beklagar uppslutningen. Undersökningen innehöll 20 frågor om handel, kaféer och restauranger. Bland dem som svarade med namn har en dragning skett och butiker har bidragit med vinster.

66 procent av dem som har svarat är kvinnor och 45 procent bor i Töreboda tätort. Medelkunden handlar i Töreboda om varorna finns här. Något som Lena Tilstam och Ulla Adamsson tar fasta på är att de flesta prioriterar kvalitet före pris.

– Och så vill de ha valmöjligheter. Vi noterar även att ekologiskt, utan att det fanns med som svarsalternativ, har lyfts fram av två procent av dem som svarat, säger Lena Tilstam.

Många uppger att de inte bryr sig så mycket om restaurangutbudet, men det finns de som har engagerat sig i frågan och efterlyst närproducerat, fiskrestaurang, tapas och glasskafé. Lena Tilstam berättar att trendspaning visar att kaféer har stor betydelse för handelns utveckling i en kommun. 48 procent av kunderna som svarat fikar dock ”väldigt sällan” ute.

– En slutsats av enkäten är att det inte går att lura Törebodabor. Om någon ska satsa här gäller det att tänka till lika mycket som i en storstad.

Tilstam och Adamsson har samma mål – en utveckling av handeln. Det finns också planer på att söka EU-stöd för ett sådant projekt i Skaraborg.

Föreningen Töreboda handel har, med stöd av kommunen, undersökt hur kunderna upplever handeln lokalt. Enkäten har funnits på webben och i pappersform. Vissa personliga utskick har också gjorts. Totalt har 289 personer svarat på internet och åtta på pappersenkäten.

– Det är inte bara invånare, en del har annan anknytning till Töreboda, säger näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam.

Hon tycker att svarsfrekvensen är okej medan Töreboda handels ordförande Ulla Adamsson beklagar uppslutningen. Undersökningen innehöll 20 frågor om handel, kaféer och restauranger. Bland dem som svarade med namn har en dragning skett och butiker har bidragit med vinster.

66 procent av dem som har svarat är kvinnor och 45 procent bor i Töreboda tätort. Medelkunden handlar i Töreboda om varorna finns här. Något som Lena Tilstam och Ulla Adamsson tar fasta på är att de flesta prioriterar kvalitet före pris.

– Och så vill de ha valmöjligheter. Vi noterar även att ekologiskt, utan att det fanns med som svarsalternativ, har lyfts fram av två procent av dem som svarat, säger Lena Tilstam.

Många uppger att de inte bryr sig så mycket om restaurangutbudet, men det finns de som har engagerat sig i frågan och efterlyst närproducerat, fiskrestaurang, tapas och glasskafé. Lena Tilstam berättar att trendspaning visar att kaféer har stor betydelse för handelns utveckling i en kommun. 48 procent av kunderna som svarat fikar dock ”väldigt sällan” ute.

– En slutsats av enkäten är att det inte går att lura Törebodabor. Om någon ska satsa här gäller det att tänka till lika mycket som i en storstad.

Tilstam och Adamsson har samma mål – en utveckling av handeln. Det finns också planer på att söka EU-stöd för ett sådant projekt i Skaraborg.

  • Jenny Allvin

Medelkunden en kvinna

• Medelkunden i Töreboda är enligt enkätsvaren en kvinna i åldern 46–55 år som bor tillsammans med en person inne i Töreboda tätort.

• Hon handlar 1–3 gånger i veckan, mest livsmedel.

• Det är ganska viktigt med lågt pris men mycket viktigt med hög kvalitet och valmöjligheter. Hög kvalitet går före lågt pris om hon måste välja.

• Hon saknar kläd- och skoaffärer, handlar inte så ofta på internet och om hon handlar utanför Töreboda blir det främst i Skövde men även ganska ofta i Mariestad.

• Hon betalar nästan uteslutande med betalkort och vill gärna handla på kvällstid eller lördagar.

• Hon tycker att det är okej med tillgänglighet och parkeringsmöjligheter i centrum.

Källa: