19 jan 2015 10:39

23 jan 2015 14:47

"Mindre pengar till renovering"

Lägre höjning än ursprungskravet

NY VERSION. Det kommunala bostadsbolaget Törebodabostäder höjer hyran med 69 kronor för samtliga lägenheter. Det är mer än en halvering av kravet inför förhandlingarna.
– Vi får justera underhållsplanen, säger vd Dan Harryzon.

Som MT berättat tidigare önskade bostadsbolaget höja hyrorna med 160 kronor per lägenhet och månad. Man motiverade höjningen genom att hänvisa till ökade kommunala taxor och avgifter samt ett ökat underhållsbehov.

– Vi har samma kostnader för drift och underhåll som bostadsbolag på större orter. Alla intäkter används med stor omsorg för att förbättra våra bostäder, men tyvärr drabbas bolaget årligen av akuta reparationer med stora kostnader som följd, sa vd Dan Harryzon inför förhandlingarna.

”För högt”

Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att bolaget förvisso behöver höja hyran, men menar att kravet inte motsvarade de utgifter som bolaget redovisat.

– När vi granskade bokslutet och de planer man har inför det nya året kunde vi konstatera att bolagets yrkande var för högt, särskilt också i och med att räntekostnaderna kommer att gå ner, säger han.

Dan Harryzon beklagar dock utgången av förhandlingarna.

– Det här innebär tyvärr att vi måste justera vår underhållsplan. Vi får gå igenom den på nytt och prioritera det mest nödvändiga.

– Behovet är uppdämt sedan många år och ju längre man väntar med underhåll, desto dyrare blir det, säger vd:n som är osäker på om exempelvis planen att renovera ännu en tvättstuga i Kårtorp blir av nu.

Omräknat till procent innebär överenskommelsen en hyreshöjning på i genomsnitt 1,57 procent, uppger Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Den nya hyran gäller från och med 1 februari 2015. Enligt Dan Harryzon har hyresgästerna fått information på måndagen.

Inget ledigt

Törebodabostäder har fortfarande alla bostäder uthyrda. Det finns totalt 245 lägenheter för uthyrning till allmänheten, därutöver ett antal som kommunen hyr.

Som MT berättat tidigare önskade bostadsbolaget höja hyrorna med 160 kronor per lägenhet och månad. Man motiverade höjningen genom att hänvisa till ökade kommunala taxor och avgifter samt ett ökat underhållsbehov.

– Vi har samma kostnader för drift och underhåll som bostadsbolag på större orter. Alla intäkter används med stor omsorg för att förbättra våra bostäder, men tyvärr drabbas bolaget årligen av akuta reparationer med stora kostnader som följd, sa vd Dan Harryzon inför förhandlingarna.

”För högt”

Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att bolaget förvisso behöver höja hyran, men menar att kravet inte motsvarade de utgifter som bolaget redovisat.

– När vi granskade bokslutet och de planer man har inför det nya året kunde vi konstatera att bolagets yrkande var för högt, särskilt också i och med att räntekostnaderna kommer att gå ner, säger han.

Dan Harryzon beklagar dock utgången av förhandlingarna.

– Det här innebär tyvärr att vi måste justera vår underhållsplan. Vi får gå igenom den på nytt och prioritera det mest nödvändiga.

– Behovet är uppdämt sedan många år och ju längre man väntar med underhåll, desto dyrare blir det, säger vd:n som är osäker på om exempelvis planen att renovera ännu en tvättstuga i Kårtorp blir av nu.

Omräknat till procent innebär överenskommelsen en hyreshöjning på i genomsnitt 1,57 procent, uppger Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Den nya hyran gäller från och med 1 februari 2015. Enligt Dan Harryzon har hyresgästerna fått information på måndagen.

Inget ledigt

Törebodabostäder har fortfarande alla bostäder uthyrda. Det finns totalt 245 lägenheter för uthyrning till allmänheten, därutöver ett antal som kommunen hyr.

  • Jenny Allvin