19 jan 2015 04:00

23 jan 2015 13:57

Hyresklart i Töreboda

Det kommunala bostadsbolaget Törebodabostäder höjer hyran med 69 kronor för samtliga lägenheter. Det innebär mer än en halvering av kravet från bolaget inför förhandlingarna.

Som MT berättat tidigare önskade bostadsbolaget höja hyrorna med 160 kronor per lägenhet och månad. Man motiverade höjningen genom att hänvisa till ökade kommunala taxor och avgifter samt ett ökat underhållsbehov.

– vi har samma kostnader för drift och underhåll som större orter. Alla intäkter används i bolaget med stor omsorg för att förbättra våra bostäder, men tyvärr drabbas bolaget årligen av akuta reparationer med stora kostnader som följd, sa vd Dan Harryzon inför förhandlingarna.

Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att bolaget förvisso behöver höja hyran, men menar att kravet inte motsvarar de utgifter som bolaget redovisat vid förhandlingen.

– När vi granskade bolagets bokslut och de planer man har inför det nya året kunde vi konstatera att bolagets yrkande var för högt, särskilt också i och med att räntekostnaderna kommer att gå ner, säger han.

Omräknat till procent innebär överenskommelsen en hyreshöjning på i genomsnitt 1,57 procent, uppger Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Den nya hyran gäller från och med 1 februari 2015.

Texten uppdateras.

Som MT berättat tidigare önskade bostadsbolaget höja hyrorna med 160 kronor per lägenhet och månad. Man motiverade höjningen genom att hänvisa till ökade kommunala taxor och avgifter samt ett ökat underhållsbehov.

– vi har samma kostnader för drift och underhåll som större orter. Alla intäkter används i bolaget med stor omsorg för att förbättra våra bostäder, men tyvärr drabbas bolaget årligen av akuta reparationer med stora kostnader som följd, sa vd Dan Harryzon inför förhandlingarna.

Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att bolaget förvisso behöver höja hyran, men menar att kravet inte motsvarar de utgifter som bolaget redovisat vid förhandlingen.

– När vi granskade bolagets bokslut och de planer man har inför det nya året kunde vi konstatera att bolagets yrkande var för högt, särskilt också i och med att räntekostnaderna kommer att gå ner, säger han.

Omräknat till procent innebär överenskommelsen en hyreshöjning på i genomsnitt 1,57 procent, uppger Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Den nya hyran gäller från och med 1 februari 2015.

Texten uppdateras.

  • Jenny Allvin