16 jan 2015 16:06

23 jan 2015 14:47

"Det har varit uppförsbacke länge"

Dålig lönsamhet gör att Hanza AB lägger ner sin produktionsanläggning i Töreboda.
För de 24 anställda slog beskedet ned som en bomb.

I ett pressmeddelande anges att Hanza Holding AB ska utveckla strategin för att öka koncernens lönsamhet. Som en del i denna strategi inleds nu förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Töreboda till andra fabriker inom koncernen. I dag har Hanza verksamhet på fyra orter; Göteborg, Töreboda, Årjäng och Åtvidaberg.

– Det har varit uppförsbacke länge i form av en svag konjunktur och 2014 innehöll upprepade motgångar, säger koncernchefen Erik Stenfors till MT.

– Orderläggningen från de största kunderna understeg kundernas tidigare prognoser betydligt, vilket påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt har bolaget genomfört en börsnotering, förvärvat KA Elektronik och lanserat den nya tjänsteprodukten MIG. Till det positiva kommer även att nya kunder och kontrakt erhållits.

Oväntat besked

Beskedet om att fabriken i Töreboda läggs ned slog ned som en bomb för de 24 anställda då det tillkännagavs. Jonas Lundin, platschef på fabriken, avböjer att kommentera och hänvisar all mediakontakt till koncernchefen Erik Stenfors.

– Naturligtvis är det jättetråkigt besked. Medarbetarna i Töreboda har en god kompetens och vi kommer att erbjuda tjänster på andra orter när förhandlingarna påbörjas, säger Erik Stenfors.

Varför avvecklar ni i Töreboda och inte på andra orter?

– Töreboda är den minsta enheten i koncernen. I den nya strategin kommer vi att koncentrera produktionen till övriga enheter. Vi måste agera om vi ska kunna finnas kvar långsiktigt i Sverige, säger Stenfors.

Slog inte in

Det var i december 2010 som Hanza Holding AB köpte Elos precision AB i Töreboda och Årjäng för 40 miljoner kronor. Hanza var då ett relativt nytt koncept, tre år gammalt, som köpte upp ett antal gamla och etablerade fabriker.

Ägarbytet såg ut att bli en bra affär för Törebodas arbetsmarknad och koncernchefen talade om nya arbetstillfällen till orten.

– Vi har förvärvat det här för att satsa på verksamheten. Vi har en fabrik i Estland som är ungefär som Töreboda, fast större. I Töreboda har man riktat sig mot prototyper, medan det i Estland är mer masstillverkning. När man kombinerar de här enheterna tror vi att båda kommer att få mer försäljning, sa Erik Stenfors till MT den 20 december 2010.

Drygt fyra år senare kommer alltså chockbeskedet att anläggningen i Töreboda läggs ned.

Exakt samma öde till mötes gick Hanzas anläggning i Säffle i december 2014. När bolaget tog över Volvo bussars lokaler i Säffle sommaren 2013 var det tal om uppemot 50 nya arbetstillfällen.

– Volvo lovade oss ett antal arbetstillfällen som aldrig blev av vilket ledde till att produktionen i Säffle aldrig kom i gång, säger Erik Stenfors.

Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg (M) beklagar nyheten om Hanzas nedläggning på orten.

– Oerhört tråkigt. Jag fick uppfattningen om att de skulle satsa i Töreboda. Det är ett hårt slag för Töreboda, samtidigt borde personalens yrkeskunskaper göra dem attraktiva på arbetsmarknaden, säger Bengt Sjöberg.

I ett pressmeddelande anges att Hanza Holding AB ska utveckla strategin för att öka koncernens lönsamhet. Som en del i denna strategi inleds nu förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Töreboda till andra fabriker inom koncernen. I dag har Hanza verksamhet på fyra orter; Göteborg, Töreboda, Årjäng och Åtvidaberg.

– Det har varit uppförsbacke länge i form av en svag konjunktur och 2014 innehöll upprepade motgångar, säger koncernchefen Erik Stenfors till MT.

– Orderläggningen från de största kunderna understeg kundernas tidigare prognoser betydligt, vilket påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt har bolaget genomfört en börsnotering, förvärvat KA Elektronik och lanserat den nya tjänsteprodukten MIG. Till det positiva kommer även att nya kunder och kontrakt erhållits.

Oväntat besked

Beskedet om att fabriken i Töreboda läggs ned slog ned som en bomb för de 24 anställda då det tillkännagavs. Jonas Lundin, platschef på fabriken, avböjer att kommentera och hänvisar all mediakontakt till koncernchefen Erik Stenfors.

– Naturligtvis är det jättetråkigt besked. Medarbetarna i Töreboda har en god kompetens och vi kommer att erbjuda tjänster på andra orter när förhandlingarna påbörjas, säger Erik Stenfors.

Varför avvecklar ni i Töreboda och inte på andra orter?

– Töreboda är den minsta enheten i koncernen. I den nya strategin kommer vi att koncentrera produktionen till övriga enheter. Vi måste agera om vi ska kunna finnas kvar långsiktigt i Sverige, säger Stenfors.

Slog inte in

Det var i december 2010 som Hanza Holding AB köpte Elos precision AB i Töreboda och Årjäng för 40 miljoner kronor. Hanza var då ett relativt nytt koncept, tre år gammalt, som köpte upp ett antal gamla och etablerade fabriker.

Ägarbytet såg ut att bli en bra affär för Törebodas arbetsmarknad och koncernchefen talade om nya arbetstillfällen till orten.

– Vi har förvärvat det här för att satsa på verksamheten. Vi har en fabrik i Estland som är ungefär som Töreboda, fast större. I Töreboda har man riktat sig mot prototyper, medan det i Estland är mer masstillverkning. När man kombinerar de här enheterna tror vi att båda kommer att få mer försäljning, sa Erik Stenfors till MT den 20 december 2010.

Drygt fyra år senare kommer alltså chockbeskedet att anläggningen i Töreboda läggs ned.

Exakt samma öde till mötes gick Hanzas anläggning i Säffle i december 2014. När bolaget tog över Volvo bussars lokaler i Säffle sommaren 2013 var det tal om uppemot 50 nya arbetstillfällen.

– Volvo lovade oss ett antal arbetstillfällen som aldrig blev av vilket ledde till att produktionen i Säffle aldrig kom i gång, säger Erik Stenfors.

Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg (M) beklagar nyheten om Hanzas nedläggning på orten.

– Oerhört tråkigt. Jag fick uppfattningen om att de skulle satsa i Töreboda. Det är ett hårt slag för Töreboda, samtidigt borde personalens yrkeskunskaper göra dem attraktiva på arbetsmarknaden, säger Bengt Sjöberg.