22 dec 2014 12:46

23 jan 2015 14:46

Miljoner till kommunen – glädjebesked före jul

TÖREBODA

Töreboda kommun får drygt två miljoner kronor i belöning för att stor del av omsorgspersonalen har rätt utbildning.
– Den bästa julklapp vi kunde få, säger Kenneth Carlsson (S), ordförande i vård- och omsorgsutskottet.

Det handlar om premien för prestation i kompetenssatsningen Omvårdnadslyftet åren 2011–2014. Totalt har Socialstyrelsen haft 150 miljoner kronor att fördela utifrån tre olika mått för såväl äldreomsorgen som funktionshinderomsorgen.

– Vi visste att vi låg bra till men hade inte väntat oss så högt belopp, säger socialchef Per-Ola Hedberg och tillägger att han aldrig har varit gladare någon gång i jobbet.

– Premien visar att vi har en hög andel personal med rätt kompetens. Vi ligger på 87,8 procent i omsorgen. Så vi har all anledning att fira.

”Nöjda brukare”

På måndagen firade ansvariga chefer och politiker med skinksmörgås i Björkängens kafé. Även berörd personal ska få någon form av uppmuntran. Det blir upp till varje chefsgrupp att ordna det, klargör Hedberg.

Pengarna som Töreboda kommun får ska gå till fortsatt kompetensutveckling. De återstående 12,2 procenten av personalen ska då prioriteras.

Hedberg ser premien som en oväntad julklapp.

– Detta i kombination med de positiva resultaten vi har fått i bland annat brukarundersökningar gör att vi kan känna oss riktigt nöjda med verksamheten.

Grunden till kompetenssatsningen har lagts via bemanningsenheten och långtidspoolen, menar socialchefen som även lyfter fram politikernas insats.

– Sedan 2008 har vi inte behövt rekrytera någon utan rätt kompetens.

”Gjort något gott”

Mikael Faleke (M), ledamot i vård- och omsorgsutskottet, bollar tillbaka berömmet till ansvariga tjänstemän och framhåller att målmedvetet arbete ligger bakom det som Töreboda nu belönas för.

– Det här är ett bevis på att vi har gjort något gott och den bästa julklapp vi kunde få, säger Kenneth Carlsson (S).

– Nu gäller det att fortsätta att stärka kompetensen, säger blivande kommunalrådet Bengt Sjöberg (M).

Det handlar om premien för prestation i kompetenssatsningen Omvårdnadslyftet åren 2011–2014. Totalt har Socialstyrelsen haft 150 miljoner kronor att fördela utifrån tre olika mått för såväl äldreomsorgen som funktionshinderomsorgen.

– Vi visste att vi låg bra till men hade inte väntat oss så högt belopp, säger socialchef Per-Ola Hedberg och tillägger att han aldrig har varit gladare någon gång i jobbet.

– Premien visar att vi har en hög andel personal med rätt kompetens. Vi ligger på 87,8 procent i omsorgen. Så vi har all anledning att fira.

”Nöjda brukare”

På måndagen firade ansvariga chefer och politiker med skinksmörgås i Björkängens kafé. Även berörd personal ska få någon form av uppmuntran. Det blir upp till varje chefsgrupp att ordna det, klargör Hedberg.

Pengarna som Töreboda kommun får ska gå till fortsatt kompetensutveckling. De återstående 12,2 procenten av personalen ska då prioriteras.

Hedberg ser premien som en oväntad julklapp.

– Detta i kombination med de positiva resultaten vi har fått i bland annat brukarundersökningar gör att vi kan känna oss riktigt nöjda med verksamheten.

Grunden till kompetenssatsningen har lagts via bemanningsenheten och långtidspoolen, menar socialchefen som även lyfter fram politikernas insats.

– Sedan 2008 har vi inte behövt rekrytera någon utan rätt kompetens.

”Gjort något gott”

Mikael Faleke (M), ledamot i vård- och omsorgsutskottet, bollar tillbaka berömmet till ansvariga tjänstemän och framhåller att målmedvetet arbete ligger bakom det som Töreboda nu belönas för.

– Det här är ett bevis på att vi har gjort något gott och den bästa julklapp vi kunde få, säger Kenneth Carlsson (S).

– Nu gäller det att fortsätta att stärka kompetensen, säger blivande kommunalrådet Bengt Sjöberg (M).

  • Jenny Allvin

Premien

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela 150 miljoner kronor i premier för bästa resultat, avseende andelen omsorgspersonal med grundläggande kunskaper. Det krävs ingen redovisning om hur pengarna använts och användningstiden är obegränsad.

Källa: Socialstyrelsen