18 dec 2014 06:00

23 jan 2015 13:57

Höjt lunchpris på förslag

En förändring av lunchpriset i Björkängens restaurang är på förslag. Verksamheten vill höja priset, enligt en skrivelse från kostchefen till kommunstyrelsen.

Våren 2012 sänktes lunchpriset i restaurangen från 64 till 60 kronor för personal och från 65 till 60 kronor för gäster. Detta på grund av momssänkningen. Förslaget från verksamheten är nu att höja priset till 80 kronor. Man menar att restaurangen tar ett för lågt pris i förhållande till övriga lunchrestauranger. Det påpekas att efterrätt och kaffe och kaka erbjuds dagligen liksom dryck och bröd.

Utvecklingsutskottet har behandlat frågan och föreslår kommunstyrelsen att höja priset till 70 kronor.

Våren 2012 sänktes lunchpriset i restaurangen från 64 till 60 kronor för personal och från 65 till 60 kronor för gäster. Detta på grund av momssänkningen. Förslaget från verksamheten är nu att höja priset till 80 kronor. Man menar att restaurangen tar ett för lågt pris i förhållande till övriga lunchrestauranger. Det påpekas att efterrätt och kaffe och kaka erbjuds dagligen liksom dryck och bröd.

Utvecklingsutskottet har behandlat frågan och föreslår kommunstyrelsen att höja priset till 70 kronor.