17 dec 2014 19:04

23 jan 2015 14:46

Samverkansträff om nyanlända

– Alla invandrare har rätt att läsa SFI. Men det räcker inte. De måste få träffa svenskar också.
Så förklarade Nada Tejneblom Rodéhn kommunens idé om språkvänner.

Kommunens mottagningsenhet bjöd på onsdagen in till ett första samverkansmöte kring integration i Töreboda. Medverkade gjorde representanter för föreningslivet i Töreboda, Moholm och Älgarås samt för vuxenutbildningen, biblioteket, arbetsmarknads- och utbildningsenheten, Svenska kyrkan och ett studieförbund.

På dagordningen fanns två punkter, utöver spontan diskussion och presentation: Språkvänner och kulturdag.

Mycket igång

– Tanken är att individer eller familjer kan ställa upp och möta de nyanlända. Vi vill väcka frågan och sprida informationen om att vi vill komma i kontakt med intresserade, sa integrationssamordnare Mirnes Voloder på mottagningsenheten om behovet av att som ny i landet få prata vardagssvenska.

– Vi vill också gärna säga tack till föreningar och privatpersoner som redan i dag ställer upp.

Han klargjorde att tanken med mötet var att informera och lyssna, att förstärka det som görs. Förslaget är att tillsätta en arbetsgrupp som kan träffas regelbundet i syfte att utveckla samverkan kring kultur och integration.

Bygga broar

– Det är fantastiskt vilka resurser vi har i Töreboda kommun, sa kollegan Nada Tejneblom Rodéhn efter presentationsrundan, då bland annat Lennart Persson från Moholms samhällsförening hade berättat om aktiviteter för invandrarna på orten.

Språkvännerna som mottagningsenheten söker kan bygga många broar, tror socialsekreterarna.

– Det kan handla om att gå ut och ta en fika tillsammans eller bjuda hem varandra. En frivillig kan göra skillnad, fastslog Voloder.

Årligt arrangemang

Helen Jalo från arabiska föreningen i Töreboda tackade för initiativet och framförde också föreningens tack till de insatser som görs för nyanlända. Språkkaféet i församlingshemmet lyftes fram. Det var också tydligt att föreningen vill medverka till en utveckling av Törebodas kultur- och fritidsliv.

Under mötet väcktes även förslaget att genomföra en kulturdag en gång om året. Detta för att samla alla aktörer, kanske på teatern. Föreläsare, mat från olika kulturer och folkdans, var några av idéerna om innehållet.

Mirnes Voloder konstaterade att Arbetsförmedlingen har etableringslotsar och kommunen ska bistå med rådgivning och stöd.

– Men det är något annat med de frivilliga mötena. Det blir en annan dynamik.

Kommunens mottagningsenhet bjöd på onsdagen in till ett första samverkansmöte kring integration i Töreboda. Medverkade gjorde representanter för föreningslivet i Töreboda, Moholm och Älgarås samt för vuxenutbildningen, biblioteket, arbetsmarknads- och utbildningsenheten, Svenska kyrkan och ett studieförbund.

På dagordningen fanns två punkter, utöver spontan diskussion och presentation: Språkvänner och kulturdag.

Mycket igång

– Tanken är att individer eller familjer kan ställa upp och möta de nyanlända. Vi vill väcka frågan och sprida informationen om att vi vill komma i kontakt med intresserade, sa integrationssamordnare Mirnes Voloder på mottagningsenheten om behovet av att som ny i landet få prata vardagssvenska.

– Vi vill också gärna säga tack till föreningar och privatpersoner som redan i dag ställer upp.

Han klargjorde att tanken med mötet var att informera och lyssna, att förstärka det som görs. Förslaget är att tillsätta en arbetsgrupp som kan träffas regelbundet i syfte att utveckla samverkan kring kultur och integration.

Bygga broar

– Det är fantastiskt vilka resurser vi har i Töreboda kommun, sa kollegan Nada Tejneblom Rodéhn efter presentationsrundan, då bland annat Lennart Persson från Moholms samhällsförening hade berättat om aktiviteter för invandrarna på orten.

Språkvännerna som mottagningsenheten söker kan bygga många broar, tror socialsekreterarna.

– Det kan handla om att gå ut och ta en fika tillsammans eller bjuda hem varandra. En frivillig kan göra skillnad, fastslog Voloder.

Årligt arrangemang

Helen Jalo från arabiska föreningen i Töreboda tackade för initiativet och framförde också föreningens tack till de insatser som görs för nyanlända. Språkkaféet i församlingshemmet lyftes fram. Det var också tydligt att föreningen vill medverka till en utveckling av Törebodas kultur- och fritidsliv.

Under mötet väcktes även förslaget att genomföra en kulturdag en gång om året. Detta för att samla alla aktörer, kanske på teatern. Föreläsare, mat från olika kulturer och folkdans, var några av idéerna om innehållet.

Mirnes Voloder konstaterade att Arbetsförmedlingen har etableringslotsar och kommunen ska bistå med rådgivning och stöd.

– Men det är något annat med de frivilliga mötena. Det blir en annan dynamik.

  • Jenny Allvin

Mottagning

Töreboda kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 30 nyanlända invandrare varje år, inklusive ensamkommande barn. Mottagningsenheten ska se till så de nyanlända får en bra start i sitt nya land.

Källa: